Proiecte în derulare la Lungeşti

Pe lângă proiectul de apă şi canalizare care se întinde pe o lungime de 22 de km, primarul Tiberiu Costea se zbate pentru atragerea de fonduri în comuna pe care o păstoreşte. De asemenea, atragerea de investitori ar fi pe lista de priorităţi a primarului, care afirmă că este foarte deschis pentru dezvoltarea atât turistică, cât şi economică a zonei. De aceea, drumurile sunt prioritare şi noi proiecte pentru asfaltare se află pe masa de lucru a inginerului Tiberiu Costea.

„În prezent Primăria Lungeşti are în implementare un proiect finanţat pe OG 28/2013 pentru modernizarea străzilor în satul Fumureni, prin care se asfaltează drumurile comunale şi se reconstruieşte podul peste pârâul Mamu, care a fost deteriorat aproape în totalitate de inundaţiile din anii anteriori. Acest pod face legătura între două sate şi facilitează accesul către biserica şi cimitirul acestor sate. Până acum s-au asfaltat patru uliţe, pe o lungime de 4 km din 5,2 km. Tot pe OG 28 se află în implementare asfaltarea drumului DC 53 care face legătura cu DJ 677 şi facilitează accesul spre Biserica Stăneşti, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, ai căror ctitori sunt Mogoş Banu şi fiul său Mogoş Spătaru. La această biserică nu se cunoaşte anul construcţiei, dar a fost terminată de pictat la 28 octombrie 1536. Spre acest lăcaş de cult a fost asfaltat aproximativ un kilometru din 2,2. O mare atenţie am acordat-o şi uliţelor care au fost pietruite. Au continuat lucrările de alimentare cu apă a întregii comune şi se vor construi două staţii de tratare a apei potabile, proiect finanţat tot pe OG. În paralel se lucrează şi la sistemul de canalizare pe o lungime de 22 km în toată comuna, precum şi două staţii de epurare a apelor uzate”, spune primarul Tiberiu Costea.
Pentru menţinerea curăţeniei în localitate, firma SC. BRAI-CATA SRL a încheiat contracte de ridicare a resturilor menajere cu 300 de familii. Şi persoanele care beneficiază de Legea 416 menţin curăţenia pe cursurile de apă din localitate şi străzi. Odată cu venirea primăverii, în comuna Lungeşti, s-au replantat pomii uscaţi, dar şi cei furaţi. Terenurile degradare sunt înpădurite printr-un proiect şi contract de finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
„Prima soluţie pentru dezvoltarea localităţii este accesarea de fonduri. De aceea, am aderat ca membru fondator la GAL de la Vedea la Olteţ, prin care vom accesa diferite proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii, promovarea tradiţiilor rurale, precum şi instruirea profesională în diverse domenii a persoanelor fără loc de muncă şi orientarea acestora în vederea angajării”, conchide primarul Costea.

Letiţia Lazăr