Primăria Mateești este campioana proiectelor aprobate de CNI

Compania Națională de Investiții va schimba radical imaginea localității administrate impecabil de tânărul primar Cosmin Anghelescu dacă va finanța și va duce la bun final proiectele spre aprobate și prinse în lista de sinteză a CNI.
Recent edilul a primit comunicarea că și proiectul privind realizarea unei baze sportive, compusă din sală și teren multifuncțional, a fost preaprobat.
Acest proiect se alătură celor deja aprobate de CNI pentru Mateești care se referă la: modernizarea străzilor din localitate, așezământ cultural în satul Mateești, reabilitarea rețelei de alimentare cu apă din satul Turcești, extinderea și modernizarea sediului primăriei, refacerea podului peste Lespedea la Vlăduțești, repararea infrastructurii rutiere afectată de calamități.
Menționăm că Mateești este singura localitate rurală din Vâlcea care are aprobate și prinse în lista de investiții a CNI 8 obiective. (T.G.)