Preoţii care vor la oraş vor susţine un examen pentru transfer

Ca urmare hotărârii Permanenței Consiliului Eparhial, Arhiepiscopia Râmnicului organizează în zilele de 9, 10 și 11 mai, Examenul de selecţionare pentru transferarea preoților la parohiile din mediul urban.

Examenul este organizat în conformitate cu prevederile Ghidului privind numirea şi transferarea clerului la parohii, aprobat prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nr. 5504 din 23 iulie 2011.

Condiţiile necesare în vederea înscrierii sunt:

1. Calificativul Foarte Bine (nota 8,51- 9,50) sau Excepţional (nota 9,50 – 10.00), rezultat din media de absolvire a studiilor (ultima şcoală absolvită), media ultimului grad profesional absolvit (definitivat, gradul II sau gradul I) şi media notărilor administrative pe ultimii 5 ani; toate mediile sunt adunate şi împărţite la 3;
2. Cinci ani vechime în preoţie;
3. Lipsa impedimentelor canonice și a sancţiunilor disciplinare în ultimii cinci ani.

Examenul de selecţionare constă din:

1. Memoriu asupra activităţii pastorale, misionare şi gospodăreşti, desfăşurate în ultimii cinci ani, avizat de protopop şi aprobat de Chiriarhul locului, care apoi va fi prezentat oral şi în faţa comisiei şi notat de aceasta;
2. O probă scrisă cu subiect stabilit de comisie, din domeniul Teologiei dogmatice, al Teologiei morale, al Teologiei pastorale, al Îndrumărilor misionare și al Dreptului canonic ortodox, administrației și legislației bisericești, care să facă dovada cunoştinţelor candidatului în probleme actuale de pastoraţie;
3. O probă orală de predică și cateheză (30-45 minute);
4. O probă de slujire în biserică.

Media generală de promovare a examenului este de minimum 8,51 și este calculată din media celor patru probe.

Actele necesare pentru înscrierea la examenul de selecţionare a preoţilor pentru transferarea la parohiile din mediul urban și Metodologia examenului de selecţionare a preoţilor pentru transferarea la parohiile din mediul urban sunt prezentate în documentele atașate mai jos.
Mai multe detalii pe: http://arhiepiscopiaramnicului.ro/administrativ/examen-de-selectionare-pentru-transferarea-preotilor-la-parohiile-din-mediul-urban