”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” PROGRAMUL NAȚIONAL PENTRU REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR (PNRAS), PNRAS – ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂGURA COD PROIECT F-PNRAS-1-2022-2147

În Școala Gimnazială, sat Măgura, comuna Mihăești, județul Vâlcea, se implementează proiectul cu titlul ” PNRAS – Școala Gimnazială, sat Măgura ”, cod proiect: F-PNRAS-1-2022-2147, din cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, finanțate prin Componenta C15 – Educație a Planului Național de Redresare și Reziliență în România (PNRR).
Valoarea nerambursabilă a Contractului de Finanțare este de 140.000 euro (824053,59 lei), așa cum a fost aprobată in Ordinul Ministrului Educației nr.3580/15.04.2022.
Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni și se desfășoară în perioada 23.09.2022 – 31.08.2025, conform contractului de finanțare, nr. 5489/23.09.2022.
Grupul țintă este format din 122 de elevi din clasele gimnaziale.
Pe parcursul anului 2023, în cadrul acestui proiect s-au desfășurat următoarele activități:
• Activități de tip Școală după Școală și acordarea unei mese calde pentru beneficiarii proiectului;
Elevii din ciclul gimnazial beneficiază de două ori pe săptămână de o masă caldă, ceea ce poate contribui semnificativ la performanța școlară și la dezvoltarea generală a copiilor.

• Activități pedagogice și de sprijin care includ cursuri de pregătire remedială la limba și literatura română și matematică;
De două ori pe săptămână, pe perioada desfășurării cursurilor, clasele gimnazială participă la activități remediale la limba și literatura română și matematică.

• Activități extra-curriculare, recreativ – sportive și culturale -”Muzică, Joc și Mișcare”, organizarea de tabere școlare;
În perioada 06-10 august 2023, 30 de elevi din grupul țintă, aflați în risc de abandon școlar, au beneficiat în cadrul proiectului de o tabără școlară, unde elevii au desfășurat diverse activități recreative ( șah, tenis de masă, înot, polo,fotbal).

• Digitalizarea procesului educational prin dotarea laboratorului de informatică din cadrul școlii.
În cadrul proiectului s-a reușit dotarea laboratorului de informatică prin achiziționarea a 25 de calculatoare de ultimă generație, a 2 multifuncționale, a unei imprimante 3D și a 8 scanere portabile, în valoare 172.990, 30 de lei.
Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru elevii din ciclul gimnazial ai Școlii Gimnaziale, sat Măgura, comuna Mihăești, pe durata a 3 ani de implementare a activităților educative specifice.
Obiective Specifice:
 Diminuarea riscului de abandon școlar cu 6% pentru fiecare an școlar de implementare a proiectului.
 Creșterea cu 15% a participării absolvenților de clasa a VIII-a la Evaluarea Națională și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior la învățământul secundar superior.
 Creșterea motivației pentru învățare prin conștientizarea importanței învățării, atât pentru părinți cât și pentru copii, reducând numărul de elevi corigenți și repetenți cu 2% în următorii 3 ani.
 Consolidarea relației școală-comunitate-elev, prin implicarea a minim 50 de părinți în activitățile desfășurate în cadrul proiectului, crescând astfel importanța școlii în comunitate.

” În demersul nostru de prevenire a abandonului școlar, elevi, părinți și profesori, am reuși să facem din școală o a doua casă!” afirmă doamna director al Școlii Gimnaziale, sat Măgura, comuna Mihăești, profesor Pleșea Adina Cristina.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, SAT MĂGURA, COMUNA MIHĂEȘTI
COMUNA MIHĂEȘTI, SAT MĂGURA, JUDEȚUL VÂLCEA
TEL/FAX 0250/768101
EMAIL: scoala_mihaesti_magura@yahoo.com

Home