Peste 26.000 de dosare penale soluționate de procurorii vâlceni

În anul 2019, procurorii din cadrul unităţilor de parchet de pe lânga Tribunalul Vâlcea au avut de soluţionat un număr total de 44.216 dosare penale, plângeri şi lucrări generale, din care: 26.658 dosare penale, 7.686 plângeri şi 9.872 lucrări generale.

La acest volum de activitate se adaugă activitatea desfăşurată în sectorul judiciar, respectiv participările în şedinţele de judecată şi hotărârile judecătoreşti verificate de către procurori, în vederea exercitării căilor de atac, constatându-se că în anul 2019 procurorii din judeţul Vâlcea au participat în şedinţele de judecată, respectiv au verificat legalitatea şi temeinicia hotărârilor judecătoreşti într-un număr total de 14.571 cauze penale şi civile. În anul 2019 au fost soluţionate un număr total de 27.800 dosare penale, plângeri, lucrări generale, faţă de 26.344 în anul 2018. Din acestea, au fost soluţionate 10.321 dosare penale faţă de anul 2018 când au fost soluţionate 10.098 dosare. De asemenea, în anul 2019 au fost soluţionate 7.635 plângeri şi 9.984 lucrări generale faţă de anul 2018 când au fost soluţionate 7.073 plângeri şi 9.173 lucrări generale.
Se remarcă faptul că la volumul total de activitate, se înregistrează creșteri la toate unitățile de parchet, iar în ceea ce privește dosarele penale soluționate, la marea majoritate a unităţilor locale de parchet volumul s-a menţinut la acelaşi nivel ca şi în anul 2018. În cursul anului 2019 s-au adoptat soluţii de netrimitere în judecată faţă de 1.408 persoane.
Procurorii parchetelor din judeţul Vâlcea care şi-au desfăşurat activitatea în sectorul judiciar, în anul 2019, au înregistrat un număr de 14.571 de participări în şedinţele de judecată, hotărâri verificate şi căi atac declarate.
În procesul penal procurorii din judeţul Vâlcea au înregistrat 12.014 participări în anul 2018. Au fost judecate cu participarea procurorului 3.847 cauze în anul 2019, faţă de 4.146 cauze în anul de referinţă, fiind verificate în vederea exercitării căilor de atac 4.312 cauze în anul 2019 faţă de 4.737 cauze în anul de referinţă. În procesul penal, în anul 2019, au fost exercitate de către procurori un număr de 70 căi de atac. În aceeaşi perioadă au fost soluţionate 74 căi de atac. Au fost admise 57 căi de atac şi respinse 17 căi de atac.

192 de cauze de corupție

O atenţie deosebită a fost acordată instrumentării dosarelor privind infracţiuni de corupţie, astfel că în anul 2019, au fost de soluţionat 192 cauze, din care au fost soluționate 121, cauze, comparativ cu anul 2018 când au fost soluţionate 53 dosare, fiind întocmite 5 rechizitorii. Au fost trimişi în judecată 5 inculpaţi, față de 1 inculpat fiind luată măsura arestului preventiv. Din inculpații trimiși în judecată, unul a avut calitatea de primar, 1 inculpat a avut calitatea de administrator/director al unei societăţi comerciale. În vederea asigurării confiscării speciale și confiscării extinse sau a reparării prejudiciilor, procurorii au instituit măsuri asigurătorii, în cuantum total de 15.1726 lei.