Pentru prevenirea furturilor din gospodăriile dumneavoastră, poliţiştii vă recomandă

Luaţi măsuri de iluminare a gospodăriei dumneavoastră pe timpul nopţii;
Asiguraţi adăposturile pentru animale în mod corespunzător pentru a nu permite pătrunderea hoţilor;
Identificaţi persoanele străine care, sub pretextul că doresc să cumpere animale, vă vizitează gospodăria, moment prielnic pentru aceştia de a-şi pune în aplicare “planul de acţiune” pentru furt.
În cazul în care aceste persoane sunt găzduite pe timp de noapte în locuinţa dvs. asiguraţi-vă ca sunt persoane de încredere şi să nu aibă acces în toată locuinţa dvs.
Să evite lăsarea animalelor la păşunat, nesupravegheate, în special pe timpul nopţii;
Să se preocupe de crearea posibilităţii de identificare a animalului prin implantarea de microcipuri şi eliberarea de paşapoarte, conform legislaţiei în vigoare;
Să evite atât vinderea cât şi achiziţionarea animalelor, fără documente sanitar-veterinare;
să anunţe imediat furtul la cea mai apropiată unitate de poliţie, oferind astfel posibilitatea optimizării timpului de reacţie necesar identificării autorului şi recuperării animalului.