Paznici prinşi dormind în post

În noaptea de 26/27 noiembrie a.c., poliţiştii au efectuat verificări în vederea creşterii siguranţei pazei unităţilor. Astfel, au fost identificaţi nouă agenţi care îşi desfăşurau activitatea necorespunzător şi la alte două societăţi nu au fost găsiţi agenţi de pază.

La data de 26/27 noiembrie a.c., poliţiştii din cadrul Compartimentului Sisteme de Securitate din cadrul B.P.O.P. au executat o acţiune pe linia Legii 333/2003, fiind verificate 38 de unităţi asigurate cu pază umană proprie sau prin societăţi specializate de paza.
Acţiunea a avut ca scop verificarea modului de executare a serviciului de către agenţii de pază, cunoaşterea sarcinilor şi a modului de intervenţie în cazul unui incident în obiectivul păzit. Astfel, au fost depistaţi 9 agenţi de securitate care desfăşurau serviciul în mod necorespunzător, fapt pentru care se va lua măsura sancţionării contravenţionale cu amendă conform prevederilor art. 58 şi 59 din Legea 333/2003. La două societăţi comerciale nu au fost găsiţi agenţii de securitate, fapt pentru care se vor efectua verificări, urmând a se lua măsuri legale. Agenţi de securitate verificaţi, le-au fost reamintit modul de executare a sarcinilor ce le revin precum şi cel de intervenţie şi sesizare în cazul unui eveniment.