Parteneriat între Primăria Mihăești și CJ Vâlcea pentru realizarea unui parc de agrement

Primăria Mihăești și Consiliul Județean Vâlcea au încheiat un acord de parteneriat pentru realizarea unui proiecte important pentru comuna respectivă. Este vorba despre obiectivului de investiții „Realizare parc de agrement în comuna Mihăești”, care va beneficia de o finanțare de 150.000 de lei.
Astfel, prin acest parteneriat, Consiliul Local al comunei Mihăești și-a luat angajamentul de a duce la îndeplinite următoarele responsabilități: punerea la dispoziţie a suprafeţelor de teren necesare pentru realizarea lucrărilor şi a organizării de şantier; sprijin în depunerea spre finanţare, implementarea şi sustenabilitatea proiectului; organizarea achiziţillor publice, atât în etapa de pregătire a proiectului, cât şi pentru perioada de operare a investiţiel; urmărirea contractelor încheiate în etapa de pregătire a proiectului sau pentru perioada de operare; utilizarea sumelor virate de Consiliul Judeţean Vâlcea în scopul realizării obiectivului de investiţii.
Consiliul Județean Vâlcea trebuie să aloce suma de 150.000 lei, inclusiv TVA necesară realizării studiilor prevăzute pentru realizarea proiectului, respectiv: documentaţia tehnico — economică faza Studiu de fezabilitate; colaborarea şi susţinerea derulării investiţiei în condiţille precizate în prezentul Acord; sprijin în pregătirea documentaţiei necesare objinerii finanţării proiectului, pentru implementarea şi sustenabilitatea proiectului.