Parcurs european la Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgăşani

copii dragasani_500x400
Liceul Tehnologic ”Brătianu” din Drăgăşani, în parteneriat cu Colegiul Economic Rm. Valcea şi Liceul Tehnologic Oltchim, implementează în perioada 1 iunie 2015 – 31 iulie 2017, un proiect de mobilitate Erasmus+, VET, proiect adresat elevilor înscrişi la profilul ”Resurse natural şi protecţia mediului”, domeniul de calificare ”Industrie alimentară”, ”Pregăteşte-te de viitor. Stagii de practică în industria cărnii”.

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea profesională în domeniul industriei cărnii pentru un număr de 150 de elevi aflaţi în formare profesională iniţială.
Obiectivel especifice ale proiectului sunt:
– îmbunătăţirea performanţelor de învăţare în rândul a 150 de elevi aflaţi în formare profesională iniţială.
– dezvoltarea de competenţă şi spirit de iniţiativă în rândul participanţilor la stagiile de practică.
– creşterea încrederii în forţele proprii în rândul participanţilor la proiect.
– îmbunătăţirea competenţelorlingvistice în general şi a cunoştinţelor de limbă engleză şi portugheză pentru participanţi.
– internaţinalizarea activităţilor consorţiului.
-testarea, adaptarea şi implementarea de noi metode de predare-învăţare folosite în stagiile de practică specifice industriei cărnii.
– introducerea de module inovative de practică specifice profilului industriei alimentare.
Astfel. un număr de 150 de elevi de la cele trei licee partenere vor desfăşura stagii de practică în condiţii reale de muncă la un partener din Lisabona-Portugalia.
Între 25-26 Noiembrie 2015, va avea loc selecţia elevilor participanţi la stagiile de practică.
După selecţie, elevii vor urma un program de pregătire înainte de efectuarea mobilităţii, program ce va consta în pregătire la limba engleză şi portugheză, pregătire generală şi pregătire culturală şi pedagogică.
Primii 10 elevi vorpleca în practică în perioada 7 Februarie-5 Martie 2016.
Proiectul este finanţat din fonduri europene prin programul ERASMUS +,Mobilităţi de formare profesională VET, Acţiunea Cheie 1.