Municipiul Drăgășani are Plan de Mobilitate Urbană Durabilă

Consilierii locali de la Drăgășani au aprobat Planul de Mobilitate Urbană Durabilă care o să fie valabil până în anul 2027. Proiectul de act normativ și documentația de bază pot fi consultate pe site-ul oficial al instituției conduse de Cristian Nedelcu sau la sediul primăriei, la Serviciul Proiecte de Dezvoltare Locală. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă întocmit de către Municipiul Drăgășani stabilește modul în care se vor pune în aplicare conceptele moderne de planificare şi management al mobilității urbane durabile, așa cum au fost definite și implementate la nivel european. Aceste concepte sunt particularizate la specificul arealului de studiu – Municipiul Drăgășani, urmărind maximizarea efectelor aduse prin îmbunătăţirea indicatorilor de mobilitate pe termen scurt și mediu (2027). Prezentul plan prezintă o viziune sustenabilă de dezvoltare a Municipiului Drăgășani şi ţine cont de costurile şi beneficiile sociale, prin “internalizarea costurilor externe”. Nu în ultimul rând, trebuie subliniat faptul că planificarea pentru viitorul oraşului în cadrul PMUD este centrată pe cetăţeni. Cetăţenii Municipiului Drăgășani în calitate de călători, oameni de afaceri, consumatori, clienţi, sau orice rol ar putea avea ei, sunt parte a soluţiei, realizarea planului de mobilitate urbană durabilă însemnând „Planificare pentru oamenii din Municipiul Drăgășani”.