Modelul administraţiei locale HOREZU

Cred că sunt în asentimentul întregii prese locale din Vâlcea când spun că primarul Ilie Fârtat a depăşt cu mult cele mai optimiste aşteptări ale electoratului şi ale colegilor săi de partid în acest mandat!
show_upload_viewobjective_14345331280.21442700_sp_1434533128_vsm_347_640x477
Primarul din Horezu a demonstrat o eficienţă rar întâlnită în administraţia publică. A făcut, nu ştiu dacă tot ce era posibil, dar tot ce se putea face legal şi normal în acest oraş într-un timp aşa de scurt. A implementat proiecte, a dezvoltat proiecte edilitare, a îmbunătăţit infrastructura, a alcătuit o echipă eficientă de funcţionari la primărie, a gestionat situaţii de criză, a organizat impecabil marile acţiuni culturale din zonă, a dezoltat turismul, a ajutat mici întreprinzători, a promovat tradiţiile şi potenţialul zonei. A gestionat bine banul public, a fost transpartent şi corect. A devenit un model de edil de urmat! Şi continuă pe această linie.
Administraţia publică din oraşul Horezu, în temeiul legislaţiei privind transparenţa decizională, a început o largă consultare cu cetăţenii pe tema proiectului bugetului local pentru anul 2016. Întâlnirile au drept scop, atât informarea reciprocă administraţie-cetăţeni cât şi preluarea şi cuprinderea în agenda de lucru a primarului şi consiliului local a problemelor şi propunerilor prezentate de membrii comunităţilor ce formează unitatea administrativ-teritorială, pentru anul 2016.

Democraţie în sens larg

Primarul oraşului, Fârtat Ilie, a iniţiat o campanie de dezbateri cu cetăţenii oraşului, acţiunea debutând cu cele trei întâlniri care au avut loc recent în satele Tănăseşti, Urşani şi Ifrimeşti. Propunerile formulate de cetăţenii celor trei comunităţi, precum şi cele formulate de cetăţenii celorlalte sate; Romanii de jos, Romanii de sus, Romanii de sus — Săliştea şi Râmeşti la dezbaterile care vor avea loc, vor fi analizate şi prioritizate pentru cuprinderea lor în bugetul local al anului 2016. Acţiunea va continua cu o dezbatere publică ce va reuni toate comunităţile locale, ONG-urile şi instituţiile care, într-un fel sau altul, depind sau au legătură cu bugetul local al UAT Horezu: învăţământ, sănătate, cultură, evidenţa populaţiei, serviciile publice, etc.
Dezbaterea va avea loc în ziua de 21 ianuarie 2016, orele 16,00 la Casa de cultură Horezu. Şedinţa de aprobare în consiliul local a bugetului pe anul 2016 va avea loc în ziua de 28 ianuarie.

Traian GUMINSKI