Liceul Tehnologic Forestier a organizat etapa județeană a Olimpiadei Naționale la disciplinele din aria curiculară Tehnologii

La etapa județeană au participat elevi de la nivelul gimnazial, clasele V – VIII, la disciplina Educație tehnologică și aplicații practice, iar pentru nivelul liceal, clasele XI – XII, elevi din domeniile de pregătire:
1. Electric, electrotehnic, electromecanic;
2. Electronică, automatizări, telecomunicații;
3. Mecanică;
4. Economic, administrativ, poștă;
5. Turism și alimentație;
6. Protecția mediului;
7. Industrie alimentară.

Olimpiada s-a desfășurat sub îndrumarea și sprijinul doamnelor: Inspector Școlar General al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, profesor Andreianu Mihaela și Inspector pentru învățământul profesional și tehnic, profesor Manea Luminița.
“Felicităm elevii participanți, profesorii coordonatori, organizatorii și evaluatorii, pentru implicare și efortul depus”, este mesajul transmis de Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea.