Laboratoare noi de cercetare pentru stocarea energiei la ICSI

Crio 1

ICSI Râmnicu Vâlcea a tăiat vineri, 13 noiembrie 2015, panglica inaugurală la laboratoarele de cercetare pentru stocarea energiei, ceea ce reprezintă şi punctul final al proiectului ROM-EST. Evenimentul a fost onorat de aproximativ 100 de invitaţi din ţară şi din judeţ. Au fost prezenţi, alături de conducerea ICSI Râmnicu Vâlcea, autorităţile locale şi judeţene, dar şi reprezentanţi ai instituţiilor de stat, specialişti din toată ţara.

Proiectul „Laboratoare de cercetare pentru stocarea energiei”, acronim ROM-EST s-a realizat prin finanţare europeanã în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Creştere a Competitivitãţii Economice. Valoarea totalã a proiectului a fost de 41 845 567, 44 lei, din care asistenţa financiarã nerambursabilã a fost de 33 912 580, 32 lei. Proiectul a fost implementat la sediul Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Separãri Izotopice ICSI Rm. Vâlcea în localitatea Rm. Vâlcea pe o duratã de 15 luni şi 5 zile. Obiectivul general pe care îl urmãreşte proiectul este de a contribui în urma activitãţii de cercetare – dezvoltare – inovare, prin transfer tehnologic, la creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti şi reducerea decalajelor faţã de productivitatea medie la nivelul UE. Proiectul a condus la dezvoltarea unei facilităţi de cercetare focalizatã pe dezvoltarea de tehnologii de stocare a energiei. Noul Centru este constituit dintr-un numãr de nu mai puţin de 13 laboratoare şi anume: Laborator investigare analiticã, Laborator sintezã chimicã, Laborator tehnologii şi procese chimice, Laborator spectroscopie impedanþã electrochimicã, Laborator CVD, Laborator preparare chimicã şi amestec compoziþie pentru electrozi, Laborator preparare electrozi, Laborator arhitecturã baterii, Laborator exterior de experimentare, Laborator virtual, Laborator analizã termicã, Laborator prelucrare numericã, Laborator prototipare 3D. În cadrul proiectului au fost achiziţionate 13 echipamente cu o valoare mai mare de 100.000 EURO şi anume: AFM – Raman, Sistem testare baterii, Analizor de semnal cu osciloscop, Instalaţie CVD, Sistem de depunere compact, Presa de roluit structuri pentru baterii Li-Ion, Sistem de profilare tip elicoidal cu cap dublu, Concentrator solar, Sistem pentru simulare în timp real al reþelelor electrice, Sistem pentru modelare şi proiectare pentru sisteme optice, Centru de prelucrare vertical în 5 axe, Sistem de sudurã orbitalã, Printer 3D. Prin proiect s-au stabilit indicatori de realizare şi indicatori de rezultat. Atât indicatorii de realizare, (13 laboratoare nou create) şi 13 echipamente achiziţionate cu o valoare mai mare de 100 000 EURO), cât şi indicatorii de rezultat (minim 9 locuri de muncã nou create în C-D dintre care 3 sã fie ocupate de doctoranzi şi post-doctoranzi), indicatori ce au fost realizaţi în întregime. Sunt, de asemenea, premise pentru realizarea ºi a celui de-al treilea indicator de rezultat respectiv, implicarea institutului, în urmãtorii 5 ani, într-un numãr de minim 3 proiecte internaþionale, precum ºi dezvoltarea de minim 3 parteneriate cu întreprinderi care vor beneficia de servicii de cercetare. Noile echipamente care au fost achiziþionate vor contribui decisiv la plasarea ICSI pe o poziþie fruntaºã în topul laboratoarelor care studiazã procesele de stocare de energie.
crio 2