Investiții pe bandă rulantă la Stoilești

Tânărul primar al Comunei Stoilești, Florin Ionescu, se descurcă de minune și proiectele curg pe bandă rulantă în localitatea vâlceană.

Deja au fost finalizate multe dintre ele, putând aminti aici: asfaltare drum comunal DC 38 – 8 Km; asfaltare drum comunal DC 39 – 5.2 Km; asfaltare drum comunal DC 36 – 2.6 Km; construire punte pietonală sat Balomireasa; construire pod satul Bârsoiu; reabilitare dispensar Bârsoiu; introducere iluminat public în satete Balomireasa, Ghiobești, si cătunele Bercani și Tâmplari; încălzire centrala în școlile Stoilești și Urși, finalizare construcție dispensar Urși sau reabilitare sală sport Școala Urși. În curs de finalizare sunt alte lucrări importante: lucrări de punere în siguranță a DC 39 la Km3+850m și Km4+700m; fefacerea și protejarea platformei drumului Malu; împrejmuire cu gard biserică Obogeni, școală Obogeni, dispensar Obogeni; reabilitare dispensar Obogeni; lucrări de extindere a rețelei de alimentare cu apă în satele Obogeni, Netesti, Urși și Vlădulești; continuarea lucrărilor de asfaltare a DC 36; continuarea lucrărilor de asfaltare a DC 39.
Și în ceea ce privește proiectele de viitor, Primăria Stoilești stă cât se poate de bine: asfaltare DC 37 Bârsoiu-Delureni, modernizare stradă Biserica Ghiobești și pod în punctul Manea. (G.C.)