Investiţii importante în Costeşti în 2018

Consiliul Local al comunei Costeşti a aprobat la sfârşitul anului trecut documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici la proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Ferigile Costeşti, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”.

În 2017, primarul comunei Costeşti, Toma Peştereanu, a fost informat de către Ministerul Dezvoltării Regionale privind alocarea sumei record de 26,9 milioane de lei pentru finanţarea a trei proiecte:
– „Asfaltare drumuri de interes local în comunele Bărbătești, Costești, Pietrari” (20,45 milioane de lei);
– „Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoală Gimnazială Ferigile, Costeşti” (3 milioane de lei);
– „Asfaltare străzi, comuna Costești, județul Vâlcea” (3,4 milioane de lei).
În luna august, prin Hotărârea nr. 38/2017, Consiliul Local al comunei Costeşti, la propunerea primarului Toma Peştereanu, a aprobat implementarea proiectului „Amenajare bază sportivă şi de agrement, sat Văratici, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi în cadrul proiectului.. Tot Consiliul Local a aprobat DALI și indicatorii tehnico-economici privind proiectul „Amenajare bază sportivă şi de agrement, sat Văratici, comuna Costeşti, judeţul Vâlcea”, proiect întocmit conform HG nr. 907/2016. Primăria Costeşti se obligă să suporte din bugetul local cheltuielile neeligibile care vor rezulta din implementarea proiectului.