Investiţie importantă în Dăeşti prin PNNR

În comuna Dăești se va construi un centru comunitar integrat, cu fonduri prin PNRR: Spațiul va fi dedicat activității asistentului medical comunitar și a celorlalți furnizori de servicii de asistență medico-socio-educațională. Angajații centrului vor fi un asistent medical comunitar și un asistent social, iar ceilalți specialiști vor fi angajați de către unitatea administrativ-teritorială, în funcție de nevoile identificate. Beneficiarii serviciilor centrului comunitar integrat vor fi, cu prioritate, toate persoanele vulnerabile din punct de vedere medical, precum și alte persoane cu probleme socio-economice, care au probleme de sănătate din comuna Dăeşti și din comuna Runcu. În cadrul programului „Anghel Saligny”, pentru comuna Dăești au fost incluse investițiile: „Modernizare drumuri de interes local, comuna Dăești, județ Vâlcea” (5,9 milioane de lei) și „Extindere infrastructură de apă și apă uzată în comuna Dăești” (939.810 lei). În prezent, Primăria Dăeşti are în implementare un proiect ce privește extinderea și modernizarea iluminatului public stradal. Comuna Dăești este una din cele mai dezvoltate din zona metropolitană și unde deja există mai multe investiții private și publice.