Învățământul profesional dual, o alternativă atractivă pentru elevii vâlceni

Interesul constant pe care mediul economic îl manifestă pentru dezvoltarea învățământului dual și profesional, chiar și în condițiile vitrege pe care le-a impus pandemia de COVID-19, dovedit prin numărul mare de solicitări de școlarizare pentru anul școlar 2021 – 2022, ne îndreptățește să sprijinim absolvenții de clasa a VIII-a în luarea unei decizii documentate privind viitorul lor profesional.

Avantajele învățământului dual

Învățământul dual reprezintă o posibilă soluție pentru revigorarea pieței muncii în condițiile în care facultățile sunt considerate a fi fabrici de șomeri. Această formă de învățământ va oferi elevilor atât cunoștințe teoretice, cât și practice, astfel că pregătirea primită de ei va fi conectată la cerințele pieței muncii.

Mai mult, învățământul dual reprezintă o formă de sprijin pentru meseriile care sunt pe cale de dispariție, din cauza lipsei de personal calificat. Într-o primă fază, cei care se vor califica într-un anumit domeniu ar putea să-și găsească mai ușor un loc de muncă, în condițiile în care concurența pe posturile tehnice este scăzută. În plus, ei ar putea beneficia și de salarii mari, ca urmare a emigrării masive a profesioniștilor în domeniu.

Învătământul dual îi va da posibilitatea elevului să acumuleze experiență practică fără de care nu poate îmbrățișa o meserie sau o carieră, iar pe de altă parte, îi va apropia de lumea reala, prin drepturile și responsabilitățile asumate, prin pregătirea în grupe de lucru, sub supravegherea unui tutore de practică.

Ce oferă în plus statul român și agenții economici?

Un alt avantaj al învățământului dual este sprijinul oferit de către statul român, sub forma unei burse în valoare de 200 de lei, dublată de o bursă cu aceeași valoare de la operatorii economici interesați de angajarea lor, burse acordate lunar cursanților.

Elevii înscriși în învățământul dual pot beneficia de masă și cazare gratuite în cantinele și internatele școlare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea și masa acestora se poate asigura din bugetul local sau de la Consiliul Judetean, prin decizii proprii.

În cazul elevilor care frecventează învățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, decontarea cheltuielilor de transport și facilitățile de cazare și masa gratuite prevăzute anterior se acordă indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.

Părinți informați – elevi câștigați

Elevii și părinții trebuie informați și trebuie să cunoască faptul că ruta de pregătire teoretică nu este singura opțiune pe care o au în învățământul preuniversitar din România. Mai mult decât atât, elevul care a optat pentru învățământul dual, după absolvire, se poate întoarce în formă de pregătire liceală, pentru a susține și examenul de bacalaureat, dacă dorește acest lucru.

Subliniem pe această cale instituțiilor abilitate, necesitatea promovării formelor de învățământ dual și profesional în rândul tinerilor vâlceni, ca o alternativă viabilă în consolidarea unei adevărate cariere.

Să nu uităm că, meseria este brățară de aur! (L.L.)