Inspectoratul Şcolar Vâlcea, prezent la Conferința Internațională de Educație Financiară “SPEND SMART, LIVE SMART”

La începutul lunii februarie, a avut loc la Bucureşti Conferinţa Internațională de Educație Financiară “SPEND SMART, LIVE SMART”, unde au participat reprezentați ai MENCS, BCR, ERSTE BANK Austria, Banca Portugaliei- din mediul bancar şi nebancar. Invitate la acest eveniment au fost prof. Andra Bică, Inspector General al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și prof. Elena-Calonfira Săraru, Inspector școlar pentru învățământul primar.

„Începând cu anul şcolar 2013 – 2014, Banca Naţională a României a demarat, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, un proiect de implementare la nivelul învăţământului primar a disciplinei opţionale “Educaţie financiară”, adresat elevilor din clasele a III-a şi/sau a IV-a. Autoarea cărţii Educatie Financiară prin Joc este Ligia Georgescu – Goloşoiu – consilier în Banca Naţională a României (BNR), doctor în economie şi coordonator al întregului proiect. Opționalul de educație financiară urmăreşte îndeaproape programa şcolară elaborată şi aprobată de MEN cu ordinul nr. 4778/26.08.2013, adaptată segmentului de vârstă şi reprezintă un prim pas în punerea bazelor unei educații financiare atât de necesare omului contemporan. Diseminarea bunelor rezultate obținute, cât și feedback-ul pozitiv transmis de copii, părinți și dascăli, a avut loc în cadrul Conferinței Internaționale de Educație Financiară “SPEND SMART, LIVE SMART” desfășurată la Sediul Central al BNR în data de 4 februarie 2016”, ne-a spus prof. Andra Bică, inspector general al ISJ Vâlcea.
Lucrările s-au desfașurat în două secțiuni, şi anume: Implicarea băncilor și contribuția lor la introducerea educaței financiare în sistemul de învățământ; Exemple de bună practică în domeniul educației financiare din Croația, Austria, Polonia, Portugalia și Turcia.
„În județul Vâlcea, acest proiect devenit disciplină optională, s-a bucurat de succes atât în unitățile de învățământ din mediul urban, cât și în mediul rural. Învățătorii care au predat acest opțional sunt de regulă persoane deschise la nou, care vor să vină în fața elevilor cu lucruri deosebite, să varieze activitatea didactică ajutând la formarea unor comportamente utile în viata de zi cu zi”, ne-a mai adăugat prof. Elena-Calonfira Săraru, Inspector școlar pentru învățământul primar.

Letiţia Lazăr