Inedit! Mănăstirea Hurezi are în patrimoniu 77 de icoane

Judeţul Vâlcea are un tezaur bogat şi valoros, după cum se observă din bilanţul încheiat la sfârşit de an de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea. “Numărul bunurilor clasate în Tezaurul patrimoniului cultural naţional, de valoare excepţională pentru umanitate, este de 118 piese, iar cele clasate în Fondul patrimoniului cultural naţional, de valoare deosebită pentru țară, este de 4 piese. Acestea sunt la Muzeul Judeţean – 28 piese tezaur, 4 piese fond; Mănăstirea Cozia – 12 icoane; Mănăstirea Hurezi – 77 icoane; Mănăstirea Dintr-un Lemn – o icoană”, este afirmaţia prof. dr. Florin Epure, director executiv la Direcţia Judeţeană pentru Cultură Vâlcea.


La nivelul judeţului Vâlcea, există o serie de bunuri culturale mobile susceptibile de a fi clasate precum colecţiile de carte veche şi icoane aparţinând cultelor religioase, instituţiilor sau colecţionarilor particulari. “Direcția urmăreşte inventarierea acestor bunuri ce sunt susceptibile să facă parte din patrimoniul naţional.
De asemenea, o importanţă deosebită pentru Cultura Vâlceană a fost evaluarea colecţiilor de carte veche.
Cele mai importante colecţii de o valoare inestimabilă se află la Arhiepiscopia Râmnicului, Muzeul Judeţean, Mănăstirea Cozia, Mănăstirea Bistriţa, Biblioteca Judeţeană Vâlcea. Fondul de carte veche de la Mănăstirea Bistriţa nu este în prezent clasat în patrimoniul cultural naţional mobil (tezaur sau fond) în conformitate cu legislaţia în vigoare în domeniu. Procedura de duratăeste laborioasă sub aspect ştiinţific, de aceea se află în curs de desfăşurare”, mai adaugă directorul Epure.
La nivelul anului 2016, există evidenţiate următoarele colecţii particulare şi de cult: Colecţiile de artă religioasă ale Arhiepiscopiei Râmnicului, Mănăstirii Cozia, Mănăstirii Hurezi, Mănăstirii Dintr-un Lemn, Mănăstirii Govora, Mănăstirii Bistriţa, Mănăstirii Arnota, Colecţia de obiecte vechi de la Biserica „Sfântul Ilie” Drăgăşani, Casa Memorială „Theodor Bălăşel” Ştefăneşti, Casa Memorială “Gib Mihăescu” Drăgăşani, Colecţia de Artă Contemporană – Casa de Cultură „Constantin Brâncoveanu” din Horezu.

Letiţia LAZĂR
Foto: Icoanele praznicare de la Hurezi, colectia Tezaur