În atenţia fermierilor care au nevoie de bani

Începând cu data de 1 martie 2016 a început Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectând calendarul stabilit şi obiectivele propuse de APIA.

În perioada 1 martie – 16 mai, la centrele judeţene/locale ale APIA se depun fără penalizări cererile unice de plată. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 16 mai 2016, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul, dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 16 mai, potrivit prevederilor art.13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014. Solicitările depuse după data de 10 iunie 2016 nu mai sunt admise la calcul, iar beneficiarului nu i se acordă nici un fel de plată sau de sprijin. Şi în Campania 2016, completarea declaraţiei de suprafaţă se realizează electronic folosind aplicaţia IPA Online. Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA Online se face numai în centrele APIA, în prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii, după verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate, precum şi corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul informatic. Cererile unice de plată se depun la centrele judeţene APIA, în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale, în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare teren agricol. Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe. Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru primirea cererii, este necesar ca fermierii să se prezinte la data şi ora la care sunt programaţi. Materialele de informare referitoare la Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016 sunt disponibile pe site-ul APIA: www.apia.org.ro .