Gheorghe Păsat rămâne preşedinte

În data de 07.03.2016, pe rolul Curţii de Apel Piteşti a fost soluţionat recursul declarat de Consiliul Judeţean Vâlcea (CJV) împotriva sentinţei Tribunalului Vâlcea prin care s-a admis acţiunea în contencios administrativ formulată de Prefectul Judeţului Vâlcea cu privire la Hotărârile CJV nr. 131, 132 şi 133 din 19.12.2014 referitoare la alegerea unui vicepreşedinte, a unui vicepreşedinte cu atribuţii de preşedinte, respectiv a unui consilier judeţean delegat să îndeplinească temporar atribuţiile vicepreşedintelui.
Soluţionând cauza, Curtea de Apel Piteşti a respins prin Hotărârea nr. 402/07.03.2016 recursul declarat de Consiliul Judeţean Vâlcea.

Pentru o corectă informare a mass-media, precizăm că recursul CJV a fost timbrat.
Până în prezent conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea nu a fost asigurată în baza celor trei Hotărâri atacate de Prefect, întrucât prin Hotărârile nr. 2, 3 şi 4 din 06.01.2015 CJV a luat act de încetarea prin demisie a mandatelor de vicepreşedinte, de vicepreşedinte cu atribuţii de preşedinte şi de consilier judeţean delegat să îndeplinească temporar atribuţiile vicepreşedintelui. Ulterior, prin Hotărârile nr. 8, 9 şi 10 din 06.01.2015 au fost aleşi în funcţiile respective Gheorghe Păsat şi Romulus Bulacu.
În consecinţă, aceştia îşi exercită mandatele legal în baza Hotărârilor CJV nr. 8, 9 şi 10 din 06.01.2015 care nu au mai fost atacate de Prefectul Judeţului Vâlcea la Instanţa de contencios administrativ.
Considerăm că situaţia aceasta a fost creată de Prefectul Judeţului Vâlcea care, înaintea adoptării Hotărârilor a fost consultat şi a transmis consilierilor judeţeni adresa nr. 17110/18.12.2014 cu următorul punct de vedere: “(…) în opinia noastră, în acest caz nu este vorba de un interes personal patrimonial al consilierului judeţean propus pentru această funcţie, întrucât alegerea se face în scopul asigurării bunei funcţionări a autorităţii administraţiei publice judeţene. (…) consilierul judeţean poate vota, întrucât nu sunt încălcate prevederile art. 98 coroborat cu 46 alin.1 din Legea nr. 215/2001”. (Consiliul Judeţean Vâlcea, Dep. Comunicare)