GAL “OLTUL PUTERNIC” anunță în perioada 21.02.2024-29.03.2024 sesiunea de depunere 1/2024 a proiectelor pentru M1/ 1B – “COOPERAREA ÎN SCOPUL CREĂRII ȘI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE”

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Oltul Puternic” proiect finanțat prin axa LEADER anunță în perioada 21.02.2024-29.03.2024 sesiunea de depunere 1/2024 a proiectelor pentru M1/ 1B – “COOPERAREA ÎN SCOPUL CREĂRII ȘI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE”.
• Data lansării apelului de selecție: 21.02.2024
• Perioada de depunere: 21.02.2024-29.03.2024
• Măsura lansata prin apelul de selecție cu tipurile de beneficiari eligibili:
M1/1B – “COOPERAREA ȚN SCOPUL CREĂRII ȘI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE”
Beneficiari direcți (grup țintă):
– Parteneriate constituite în baza unui acord de cooperare şi în a cărui componenţă să fie cel puţin un partener din categoriile de mai jos:
– Fermieri, cooperative, grupuri de producători, microîntreprinderi şi întreprinderi mici,
organizaţii neguvernamentale, consilii locale, unităţi şcolare, sanitare, de agrement şi de alimentaţie publică. Parteneriatul poate fi constituit şi din persoane fizice, cu condiţia ca liderul de proiect să fie cel puţin PFA, II, IF (înfiinţate în baza OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Beneficiari indirecți (grup țintă):
– Populaţia locală
– Întreprinderi şi societăţi comerciale din domeniul agricol, turismului şi alimentaţiei publice, sănătate, educaţie etc.
Fondurile disponibile pentru masura M1/1B alocate pentru aceasta sesiune sunt in valoare de: 48,329.09 euro
Valoarea asistentei financiare nerambursabile a unui proiect poate fi min. 5.000 euro – maxim 48,329.09 euro.
Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele:
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 29.03.2024, ora 14:00, iar depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Grădinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, de luni până vineri, in zilele lucrătoare, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
• Informații detaliate privind accesarea si derularea măsurii M1/1B – “COOPERAREA ÎN SCOPUL CREĂRII ȘI DEZVOLTĂRII DE FORME ASOCIATIVE, PENTRU DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR RURALE” sunt cuprinse in Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic, disponibil pe pagina de internet www.oltulputernic.ro.
• Date de contact unde solicitantii pot obtine informatii suplimentare:
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Gradinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349 525 273, 0786 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .
• La sediul G.A.L. „Oltul Puternic” este disponibila versiunea finala pe suport tiparit si pe CD, a informatiilor detaliate aferente Masurii1/ 1B.

Atenţie! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este pana la data de 31.12.2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata cu excepția proiectelor care se supun ajutorului de minimis, pentru care contractarea se va efectua pana la data de 30.06.2024.