3,79 % – rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Vâlcea în luna IANUARIE 2024

La sfârşitul lunii IANUARIE, rata şomajului înregistrat la nivelul AJOFM Vâlcea a fost de 3,79%. Numărul total de şomeri la finele lunii IANUARIE 2023 a fost de 5421 șomeri din care 2793 femei.
Din totalul şomerilor înregistrati în evidențele AJOFM Vâlcea, 2111 sunt beneficiari de indemnizaţie de şomaj (din care 208 sunt absolventi), iar 3310 sunt șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 3618 șomeri provin din mediul rural și 1803 sunt din mediul urban.
Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Șomerii cu studii gimnaziale/fără studii/școală profesională au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Vâlcea 3470 (64,01%), urmat de cei cu studii liceale/postliceale 1689 (31,16 %), iar 262 (4,83 %) au absolvit studii superioare.
Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 594 persoane foarte greu ocupabile, 1826 greu ocupabile, 2438 mediu ocupabile, iar 563 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.
Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul judeţului Vâlcea sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM Vâlcea la adresa www.anofm.ro secțiunea “Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea/Comunicate de presă”.