GAL “OLTUL PUTERNIC” anunță în perioada 21.02.2024-29.03.2024, sesiunea 1/2024 de depunere a proiectelor pentru Măsura 5/6B – “Dezvoltarea satelor”

Asociația Grupul de Acțiune Locală “Oltul Puternic” proiect finanțat prin axa LEADER anunță în perioada 21.02.2024-29.03.2024, sesiunea 1/2024 de depunere a proiectelor pentru M[sura 5/6B – „Dezvoltarea satelor”-
• Data lansării apelului de selecție: 21.02.2024
• Perioada de depunere: 21.02.2024-29.03.2024
Depunerea proiectelor se va face la sediul GAL Oltul Puternic din localitatea Grădinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, incepand cu data de 21.02.2024, de luni până vineri, în intervalul orar 09:00 – 14:00.
Termenul limita pentru depunerea proiectelor este 29.03.2024, ora 14:00.
Anuntul privind lansarea apelului de selectie se gaseste la sediul GAL Oltul Puternic si la sediile primariilor partenere si pe site-ul www.oltulputernic.ro .

Informații detaliate privind accesarea si derularea masurii M5/6B- „Dezvoltarea satelor” pot fi accesate descarcand Ghidul Solicitantului elaborat de GAL Oltul Puternic disponibil la pagina de internet www.oltulputernic.ro, dar si in format tiparit si pe CD la sediu GAL Oltul Puternic din localitatea Grădinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt .
Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la:
Sediul G.A.L. „Oltul Puternic” din localitatea Grădinari, satul Grădinari, str. Traian, nr. 6, județul Olt, telefon 0349/525 273, 0786/ 897 671, adresa de e-mail contact@oltulputernic.ro, website: www.oltulputernic.ro .
Valoarea publică alocată pentru aceasta sesiune aferentă măsurii și suma maximă nerambursabilă ce poate fi acordată pentru un proiect:
• Masura 5/6B – „Dezvoltarea satelor”- Fonduri disponibile: 131.896,31 euro FEADR;
• Valoarea maximă a ajutorului public nerambursabil fiind de 75.000 euro/proiect.

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin masura M5/6B sunt:
-Comunele definite conform legislației în vigoare;
-ONG-uri definite conform legislației în vigoare;
-Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local;
Solicitanţii pot depune proiecte aferente măsurilor de investiţii derulate de GAL OLTUL PUTERNIC cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 3, art. 6, art. 24 din HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor PROGRAMULUI NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
Prevederile indicate anterior se aplică corespunzator şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute mai sus.
ATENŢIE!
Nu sunt eligibile cererile de finantare depuse de Consiliile Locale în numele UAT.
Reprezentantul legal al comunei este primarul sau înlocuitorul de drept al acestuia.
Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară este preşedintele consiliului de administraţie, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

Atenţie! Termenul maxim de finalizare a proiectelor este pana la data de 31.12.2025, inclusiv depunerea si efectuarea ultimei cereri de plata cu exceptia proiectelor care se supun ajutorului de minimis, pentru care contractarea se va efectua pana la data de 30.06.2024.