Florian Marin, prefectul judeţului Vâlcea: Nu au fost semnalate probleme deosebite în derularea Programului Cornul și Laptele!

Florian Marin, prefectul județului Vâlcea, a acordat o atenţie deosebită gradului de implementare a Programului pentru școli al României, în luna ianuarie și până la data de 21 februarie 2018, desfășurat la nivelul județului Vâlcea pentru anul școlar 2017-2018. Astfel, s-au instituit mai multe controale în cşolile vâlcene pentru depistarea de eventualele nereguli.

În baza contractului de furnizare nr.12952/1870/ 28.09.2017, privind achiziționarea și distribuția produselor lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, elevii și copiii preșcolari din județul Vâlcea, au beneficiat de produse lactate și de panificație.
Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, în baza competențelor stabilite prin Hotărârea Guvernului nr.640/2017, prin compartimentul de resort, a dispus verificarea spațiilor de depozitare a produselor lactate și de panificație distribuite în cadrul programului, monitorizarea temperaturii în spațiile frigorifice și asigurarea apei potabile în unitățile școlare din județul Vâlcea.
În cursul lunii ianuarie au fost verificate următoarele unități școlare: Școala Gimnazială Take Ionescu Rm. Vâlcea; Grădinița cu program normal Ostroveni; Școala gimnazială nr.10 Rm. Vâlcea; Grădinița cu program normal Lizuca Rm. Vâlcea; Școala Gimnazială nr.4 Rm. Vâlcea; Școala primară Laloșu; Grădinița cu program normal nr.2 Rm. Vâlcea; Școala gimnazială Șerban Vodă Călimănești; Colegiul Național Mircea cel Bătrân Rm. Vâlcea; Școala Gimnazială Achim Popescu Păușești Măglași; Grădinița cu program normal Păușești Măglași; Școala gimnazială Perișani; Grădinița cu program normal nr.1 Nord Rm. Vâlcea; Școala gimnazială Costea Marinoiu Ocnele Mari; Școala gimnazială I Ghe Duca Rm. Vâlcea; Școala Gimnazială Buleta comuna Mihăești; Școala Waldorf Rm. Vâlcea; Școala Gimnazială Valea Mare Băbeni; Grădinița cu program normal Valea Mare Băbeni.
Nu au fost constatate deficiențe și s-au făcut recomandări privind respectarea legislației sanitare în vigoare.
Totodată, în luna ianuarie nu au fost semnalate probleme deosebite în derularea Programului Cornul și Laptele la nivelul județului Vâlcea.