Dezastre în Vâlcea! Alunecări de teren, drumuri rupte şi case inundate în urma ploilor abundente

Prefectul județului Vâlcea, Florian Marin, a dispus constituirea a trei comisii, care să evalueze pagubele produse ca urmare a precipitațiilor abundente, în perioada 4-9 mai 2017, iar în funcție de constatarea acestora, vor fi luate măsuri în consecință. Comuna Dănicei>:
– DC 181 – s-au reactivat trei alunecări de teren, cu afectarea părții carosabile;
– DC 182 – s-au reactivat două alunecări de teren ce pun în pericol două gospodării;
– DC 181B – Valea Scheiului, a fost afectată platforma drumului prin formarea de șanțuri ;
– Drumurile sătești Dealul Sâmburului, Dealul Scheiului Manicești, Cireșu-Valea Scheiului, Ciuta-Lăunele de Jos, Neagra – Cireșu, drum sătesc Văcărești-Neagu, Hartop, Urzica,Badita – Gura Crucilor, puntea pietonală Nenu-Valea Scheiului au fost avariate.
2. Comuna Glăvile:
– În punctul “la Dispensar”, podul de pe DC 93, care face legătura între DJ 677 și DC 93, la care s-a constatat o accentuare a eroziunii în maluri cu pericol de întrerupere a circulației.
3. Orașul Horezu:
– Au fost inundate gospodăriile a 6 familii afectând construcțiile(temeliile) și curțile interioare precum și o fântână;
– În cadrul ansamblului monastic al Mănăstirii Hurezi au fost afectate zidurile datorită infiltrațiilor de apă (tencuiala și structura zidurilor din cărămidă) și terenurile din imediata apropiere a ansamblului.
4. Comuna Nicolae Bălcescu:
– Satul Dosu Râului – DJ 678D distrus, afectat terasamentul pe o distanță de 0,3 km și inundat și acoperit cu aluviuni pe o lungime de 1,5 km (pârâul Topolog);
– Satul Valea Viei – DJ 678D inundat pe o lungime de 0,5 km (pârâul Topolog);
– Satul Valea Viei: Ulița Pițigoilor și DC 13A, inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 1,3 Km (pârâul Topolog);
– Satul Șerbăneasca: DJ 678D inundat pe o lungime de 0,5 km (pârâul Topolog);
– Satul Șerbăneasca: DC inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 1,5 km (pârâul Topolog);
– Satul Linia Hanului : DJ 678D inundat pe o lungime de 0,5 km (pârâul Topolog);;
– Satul Linia Hanului : DC inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 1,6 km (pârâul Topolog);
– Satul Mângureni: străzi inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 0,17 km (pârâul Topolog);
– Satul Gâltofani: DJ 678D inundat pe o lungime de 0,5 km (pârâul Gâltofani) ;
– Satul Gâltofani: DC inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 1,5 km (pârâul Gâltofani) ;
– Satul Corbii din Vale: drumuri sătești inundate și distrus terasament pe o lungime de 3 Km (pârâul Topolog);
– Satul Rotărești: DJ 678D inundat pe o lungime de 0,3 km (pârâul Topolog);
– Satul Rotărești: DC inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 0,3 km – la Diaconescu (pârâul Topolog) ;
– Satul Valea Bălcească: străzi inundate și acoperite cu aluviuni (pârâul Topolog) ;
– Satul Valea Bălcească: DC 33B inundate și acoperite cu aluviuni pe o lungime de 1,3 km (pârâul Topolog) ;
– Satul Bănești: drum sătesc inundat și terasament afecat pe o lungime de 5,0 km (pârâul Topolog ;
– Satul Popești : drum sătesc inundat pe o lugime de 1,2–punct Valea Popii (scurgeri de pe versanți).
5. Comuna Păușești Măglași:
– DN 64 – distrugerea lucrărilor de apărare tip gabioane, aval pod DN, mal stâng și mal drept pe o lungime de cca. 36m.
– distrugere prag de fund pe 1/3 din lungime;
– degradarea parțială a lucrărilor de apărare la pilele podului.
6. Comuna Mădulari:
– pe cursul pârâului Mamu în punctul “la Grecu” distrugerea culeilor podețului, trecerea viiturii, peste platforma drumului, eroziunea plaformei până la dezvelirea tubului.
– pe platforma DC 86 Bălșoara s-a constatat o eroziune a platformei de drum pe o lungime de 30 m.
– pe drumul de acces către satul Banțești Deal (DC 63A, s-a constatat accentuarea alunecării de teren apărută în urmă cu 2 ani;
– pe tronsonul DC 63A pe o lungime de aproximativ 550 m a apărut o tasare a terasamentului și o văluire puternică a covorului asfaltic.
7. Comuna Stroești:
– Sat Stroești: culee mal drept distrusă la podul punctul Roșu de pe pârâul Aninoasa; culee mal stâng distrusă la podul din punctul Mihai Brutaru; consolidare de mal din anrocamente distrusă pe pârâul Cerna – pune în pericol 3 locuințe;
– Satul Obrocești: punte pietonală peste pârâul Aninoasa–distrusă; DC Motoești la km 0+000 și km 0+200 erodat acostamentul și pe partea carosabilă de către pârâul ninoasa pe o lungime de cca 40m;
– satul Cireșu: -pod Chioasa, peste Cerna distrus apropape în totalitate ;
– pod Măgura peste pârâul Cerna – pragul de colmatare este distrus cca 60 %.
8. Comuna Amărăști:
– pod în punctul Burda peste Aninoasa avariat;
– podeț avariat în punctul Burda;
– DC 97 avariat pe o lungime de cca 1 km de scurgerile de pe versanți;
– DC 91 în zona Ruginoasa- Padina de Jos avariat pe o lungime de 1,5 km de către scurgerile de pe versanți;
– DC 88 avariat pe o lungime de 0,8 km de către scurgerile de pe versanți;
– 2 punți pietonale ce traversează Pesceana avariate cca 50%.
9. Comuna Lungești:
– pod în punctul Mamulețu peste pârâul Mamu, avariat;
– podeț Cojig spre satul Dumbrava, avariat;
– DC 54 avariat pe 2 km de scurgerile de pe versanți.
10. Comuna Copăceni:
sat Hotărasa: – platforma drumului comunal Gătejei afectat parțial; trei locuințe cu anexe gospodărești inundate;
– sat Copăceni: o anexă gospodărească inundată;
– sat Ulmetu : drum comunal La bazine (Linia Bazinelor) în lungime de 500m afectat de eroziunea șanțurilor; reactivare eroziune de mal lângă Podul Strinului (pericol de surupare gospodărie).
11. Comuna Perișani:
– drumurile sătești din satele Mlăceni; Poiana, Spinu, Perișani;
– colmatare rigolele și oparte din carosabil de pe DC 5 Perișani –Mlăceni;
– partea carosabilă și șanțurile pe raza satelor Spinu, Pripoare și Poiana devenind foarte greu de utilizat.
12. Comuna Pesceana:
– podurile din punctele “La Olarești” și “Piciulești” sunt în pericol de afluire din cauza rupturii de maluri – satul Pesceana;
– podul din punctul “Dobre Elena” și din punctul “La Zăulești” afectate de debitul mare de apă – satul Negraia.

În urma sesizărilor primite la Instituția Prefectului Vâlcea, Comitetele Locale pentru Situații de Urgență, au fost contactate și au fost semnalate următoarele efecte:
1. Comuna Bărbătești:
– sat Bărbătești – reactivare alunecare de teren ce a afectat platforma drumului comunal DC 149, pct. Băltăreț;
2. Comuna Popești:
– sat Curtea – 4 gospodării inundate ;
– sat Dăești – 6 gospodării inundate – 0,36 ha (curți și terenuri agricole);
Cauza existența șanțurilor colmatate și podețelor înfundate pe fondul precipitațiilor abundente și scurgerilor de pe versanți.
3. Comuna Milcoiu:
– alunecare de teren pe o lungime de cca 250m pe strada releului în punctul “la Costache” – satul Milcoiu;
– drum de acces impracticabil, podețe tubulare colmatate și inundate – satul Izbăsești;
– alunecare de teren și afectare platformă în punctul la Mitrică – satul Suricaru;
– reactivare alunecare de teren pe o lungime de cca 150 m, punând în pericol platforma drumului, în punctul “la Verdeș” în satul Căzănești.
4. Comuna Șirineasa:
– o gospodărie inundată în satul Șirineasa ( curte interioară, terenuri agricole învecinate și o anexă);
Cauza existența șanțurilor colmatate și podețelor înfundate pe fondul precipitațiilor abundente și scurgerilor de pe versanți.
5. Comuna Orlești:
– gospodării inundate, din care un beci cu infiltrații de apă – satul Procopoaia;
– 30 de godspodării inundate – satul Orlești.
6. Comuna Frâncești:
– sat Mănăilești cătun Moșteni, punct Despa-Dumitrana – drum local distrus, pe o lungime de 500m;
– sat Viișoara, podeț “la Delnița” – distrugere podeț în lucru;
– sat Viișoara, punct “Delnița” – distrugere drum local, pe o lungime de 400 m;
– sat Viisoara, punct “Cioc” – distrugere drum local, pe o lungime de 150 m;
– sat Viisoara, distrugere terenuri agricole, cca 100 ha, de către pârâul Bistrița;
– sat Moșteni, punct “Drumul Doamnei” – distrugere drum local, pe o lungime de 500 m;
– sat Mănăilețti, cătun Moșteni, punct Drumul Gării – distrugere drum local, pe o lungime de 650 m.
7. Comuna Lădești:
– drumuri de interes local afecate (satele Chiricești, Olteanca, Cermegești);
– pod avariat peste torentul Găgeanca (sat Găgeni).
8. Orașul Băbeni:
– satul Băbeni: a fost afectat digul de protecție a pârâului Stăncălău, pe o lungime de 6m ;
– Satul Pădurețu: 100 ha teren arabil;
– Satul Romani – au fost afectate: 2 ha teren agricol, 2 fântâni; 2 construcții hidrotehnice (malurile pârâului Stăncălău în zona străzii Stăncălău, pe o lungime de circa 200m;
Pentru situațiile prezentate s-a intervenit cu ajutorul forțelor locale, ale membrilor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență (CLSU), împreună cu primarul, viceprimarul și șeful Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU), dar și de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vâlcea cu autospeciale și motopompe, fiind luate măsuri de centralizare a datelor în colaborarea și cooperare cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Vâlcea.