Deputatul PSD Eugen Neaţă a propus amendamente importante la Legea privind statutul poliţistului

In conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, Comisia pentru munca si protectie sociala, Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala si Comisia juridica, de disciplina si imunitati au fost sesizate cu dezbaterea in fond, în procedura de urgenta, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului, trimis comisiilor cu adresa nr. PLx 476/2016 din 24 octombrie 2016.

Proiectul de Lege a fost dezbatut pe fond in sedinta Comisiei pentru munca si protectie sociala, al carei membru sunt. Pentru ca in acest domeniu mi-am desfasurat activitatea in intreaga mea cariera profesionala, am propus o serie de modificari pe care le-am sustinut si argumentat.
Am aratat faptul ca, pe langa justificarea data de problemele create in practica de lipsa unor asemenea reglementari, modificarile legislative propuse sunt necesar a fi cuprinse in lege si pentru punerea in acord a legii cu Decizia Curtii Constitutionale nr.172/2016. Potrivit deciziei reglementarile sunt esentiale pentru cariera politistului, precum si pentru ocuparea posturilor de conducere vacante si cazurile de modificare si/sau suspendare a raporturilor de serviciu, care trebuie reglementate prin lege organica.
Amendamente propuse si adoptate de Comisia pentru munca si protectie sociala sunt urmatoarele:
•La articolul I punctul 20, literele a) şi d) ale alineatului (1) al articolului 27^21. se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
a) ca urmare a desfiintari efective a postului ocupat, prin reorganizarea activitatii Ministerului Afacerilor Interne sau a unei unități ;
d) cand nu sunt acordate sau sunt retrase de către autoritatile competente avizele, autorizatiile sau atestările necesare exercitarii funcției;
•La articolul I punctul 20, litera a) a articolului 27^31 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
a) in functia ocupata anterior, corespunzătoare postului ocupat, daca acesta este vacant, caz in care acordul politistului nu mai este necesar;
• La articolul I punctul 20, litera c) a alineatului (1) al articolului 27^35 se modifica şi va avea următorul cuprins:
c) numire directa pe acelasi post sau, cu acordul scris al politistului, pe un post prevazut cu coeficient de ierarhizare egal sau inferior celui anterior detinut;
• La articolul I punctul 20, partea introductiva a punctului III şi punctul IV ale alineatului (2) al articolului 27^46 se modifica si vor avea următorul cuprins:
„III. pentru functiile de contabil sef si functiile de sef serviciu/ similare de la toate nivelurile ierarhice precum si pentru functiile de sef poliţie oras si adjunct sef politie oras:
IV. pentru oricare alte functii de conducere inferioare celor prevazute la pct.III, de la toate nivelurile ierarhice – vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei – 2 ani.
•La articolul I punctul 20, alineatul (5) al articolului 27^46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Face exceptie de la conditia prevazuta la alin.(2) pct. III lit.b), funcţia de sef de serviciu/similara, daca unitatea nu are prevazuta o functie de ofiter de executie în domeniu.”
•Art.II. – La cererea acestora, agentii, subofiterii si maistrii militari, absolventi cu diploma de licenta ai programelor de formare initiala ale Academiei de Politie ”Alexandru Ioan Cuza”, forma de invatamant cu frecventa redusa, anterior intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr.294/2007 privind organizarea si functionarea Academiei de Politie “Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificarile ulterioare, se trec în corpul ofiterilor de politie, respectiv corpul ofiterilor, fără concurs sau examen, li se acorda gradul profesional de subinspector sau, dupa caz, gradul de sublocotentent si sunt incadrati în functie potrivit statutului aplicabil.
Legea a fost adoptata cu amendamentele despuse de catre cele trei Comisii. Urmeaza sa fie prezentata in plenul Camerei Deputatilor, care este Camera decizionala.
Multumesc doamnei deputat Daniela Otesanu pentru sustinere si colegilor din Comisie pentru votul dat in unanimitate!

Deputat PSD Vâlcea Eugen Neață