Deputatul Eugen Neaţă a început în forţă noua sesiune parlamentară

În ritmul pe care îl menţine de aproape 3 ani, parlamentarul vâlcean are şansa ca la finalul mandatului să fie declarat unul din cei mai eficienţi parlamentari din ţară.

Are o prezenţă permanentă la şedinţele de comisii şi de plen, o activitate susţinută în teritoriu unde este în permanent contact cu administraţiile locale, organizaţiile sindicale şi patronale şi administraţia judeţeană şi o activitate eficientă în elaborarea unor noi acte legislative.
În noua sesiune parlamentară, ce a început la 2 septembrie, deputatul Eugen Neaţă s-a remarcat deja prin depunerea unei iniţiative legislative extrem de utilă multor români:
“În data de 03 septembrie 2019, am depus spre dezbatere şi adoptare, o propunere legislativă prin care propun completarea art. 32 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările și completările ulterioare în sensul de a completa acest articol, astfel încât plângerea împotriva procesului-verbal de contravenție să se poată depune la judecătoria în a cărei circumscripţie a fost săvârşită contravenţia, ori, la judecătoria în a cărei rază teritoarială își are domiciliul sau sediul contravenientul.
Motivele care au stat la baza constituirii acestui nou proiect legislativ sunt date de faptul că, în prezent, contestarea proceselor-verbale de contravenție este îngreunată de faptul că plângerile se pot depune doar la judecătoria din circumscripția unde s-a săvârșit contravenția”, ne-a declarat vicepreședintele PSD Vâlcea.
Joi, 5 septembrie, parlamentarul vâlcean a participat, alături de președintele Grupului Parlamentar de Prietenie cu Republica Socialistă Vietnam, Lucian Simion și secretarul Grupului, Gudu Vasile, la întâlnirea cu delegația Comisiei de politică externă din cadrul Adunării Naționale a R.S. Vietnam, conduse de domnul Nguyen Van Giau, președintele comisiei.
Discuțiile s-au axat pe câteva subiecte principale privind cooperarea bilaterală la nivel politic, cooperarea bilaterală la nivel economic şi comercial, procesul de nominalizare a ambasadorilor României în alte țări, coordonarea dintre legislativ și executiv, în procesul de negociere a tratatelor sau memorandumurilor internaționale.
În weekend Eugen Neață este prezent la festivitățile organizate de mai multe administrații locale cu ocazia zilelor unor localități, acțiuni la care participă în mod tradițional indiferent de culoarea politică a primarilor și de perioadele din an când au loc evenimentele.

Traian GUMINSKI