De ce merită vizitată comuna Costeşti de fiecare român

Fiecare familie din România căreia îi place călătoria şi practică turismul ar trebui să treacă prin comuna Costeşti din Vâlcea măcar o dată.
În localitate se află două mânăstiri celebre, o exploatare de calcar unică, Cheile Bistriţei, un parc natural de o frumuseţe deosebită în orice anotimp, dar şi nişte rarităţi ale naturii.
Administraţia locală deja amenajează un loc de popas pentru turiştii ce se opresc în zona Trovanţilor. Scopul este realizarea unui punct care să vină în sprijinul turiştilor aflaţi în zonă, cu standuri de prezentare, cu produse tradiţionale şi de artizanat specifice zonei, menite să promoveze imaginea Costeştiului. Aici se vor oferi turiştilor materiale de promovare şi informare, hărţi, pliante, broşuri şi orice informaţii privind zona turistică a localităţii Costeşti. Trovanţii de la Costeşti au forme diferite, uneori cu totul bizare. În apropiere se află Muntele Arnota cu aspect de cetatela capătul culoarului se află cariera de nisip Costeşti, devenită între timp Rezervaţia Naturală Muzeul Trovanţilor Costeşti. Aici se găsesc în straturi de nisip elemente cu aspect rulat, de forme diferite, unele sferice, altele în formă de păpuşi, uneori cu totul bizare. Aceste formaţiuni au apărut datorită faptului că locul unde se află astăzi Rezervaţia Naturală a Trovanţilor Costeşti era acoperit cândva de fosta Mare Sarmatică. Comuna are şi câteva peşteri atractive pentru speologi. Cea mai importantă dintre ele este Peştera lui Grigorie Decapolitul, cunoscută şi sub numele de Peştera Liliecilor. În această peşteră se află două bisericuţe rupestre, unicat în România. (T.G.)