Daniela Oteşanu a susţinut Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

Deputatul social-democrat Daniela Oteşanu a susţinut Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

“Alături de colege din toate formațiunile politice am depus un proiect de lege care să modifice alin. (1) şi (2) ale art. 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Inițiativa legislativă prevede creșterea vârstei minime de la 3 la 7 ani pentru trimiterea copiilor din sistemul de protecție în servicii de tip rezidențial – impropriu numite „orfelinate””, ne precizează deputatul vâlcean.
Alineatele (1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
“Art. 64 – (1) Plasamentul copilului care nu a împlinit vârsta de 7 ani poate fi dispus numai la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, plasamentul acestuia într-un serviciu de tip rezidenţial fiind interzis.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se poate stabili plasamentul într-un serviciu de tip rezidenţial al copilului mai mic de 7 ani, în situaţia în care acesta prezintă handicapuri grave, cu dependenţă de îngrijiri în servicii de tip rezidenţial specializate.”
“Lipsa personalului calificat, condițiile mizere și aglomerarea adesea garantează o dezvoltare emoțională și morală semnificativ încetinită pentru copiii crescuți în centre. Acest lucru a fost constatat recent de Banca Mondială și UNICEF, care au efectuat un studiu alături de DGASPC asupra celor 150 de centre de plasament din România.
România încă are una dintre cele mai mari rate de copii în centre de plasament din Europa iar recomandările studiului au fost de dezinstituționalizare treptată, cu cei 19000 de copii din centre de tip rezidențial mutați în centre mici de tip parental, cu asistenți sociali sau în plasament la familie, pentru centrele vechi de plasament, de tip rezidențial, recomandarea fiind să fie închise până în 2020 (Stănculescu et al. 2016)”, se precizează în expunerea de motive a proiectului de lege.