Cunoscutul avocat Iulian Voicu, administrator la societatea Apavil

Este unul dintre cei mai buni avocaţi vâlceni reprezentând cu success de multe ori societăţi importante comerciale, ONG-uri dar şi persoane fizice. Cu exeperienţă administrativă dată de cei 4 ani în care a ocupat funcţia de consilier local în Râmnicu Vâlcea, avocatul Iulian Voicu este noul administrator la societatea Apavil. Acționarul majoritar de la Apavil a propus ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație de la societate pe avocatul Iulian Voicu, fiind unul dintre cei cinci mebrii CA, fără vreo putere executivă.

Numirea administratorului provizoriu în Consiliul de Administrație la Apavil se va face de către Adunarea Generală a Acționarilor de la această societate, după evaluarea de către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice a propunerii de candidat a administratorului provizoriu.
Durata mandatului administratorului provizoriu este de 5 luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive temeinice. A fost mandatat reprezentantul municipiului Râmnicu Vâlcea în AGA la societate să numească administratorul provizoriu, pe Iulian Voicu. (T.G.)