Cu ce vă puteţi “plictisi” la Consiliul municipal

Dacă nu aveţi ce face acasă şi doriţi să vedeţi pentru ce încasează un consilier municipal peste 6 milioane lei vechi pe lună veniţi să vedeţi şedinţa de consiliu din 29 februarie.

Se vor dezbate şi supune la vot 20 de proiecte de hotărâre propuse şi iniţiate de Executivul Local. Pe ordinea de zi a şedinţei se află: proiect de hotărâre privind aprobarea devizelor generale aferente obiectivelor de investiţie: “Reabilitare reţele termice încălzire şi apă caldă de consum PT 22 Filipin — Ramura 2 (bl.D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D22, D23)”, “Reabilitare reţele termice încălzire şi apă caldă de consum PT 2 Ostroveni — Ramura 4 (bl.C28 — sc.F+G, C29, C30, C31, C32 — sc. E+F, B12, Grădiniţa nr.2, A8/1)”, “Reabilitare reţele termice încălzire şi apă caldă de consum PT 38 Nord — Ramura 2 (bl.N4, N6, N7, N8, P3, P4)”; proiect de hotărâre privind stabilirea amplasamentului pentru obiectivul de investiţii “Amenajare parc auto S.C. PIEŢE PREST S.A.”; proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate în patrimoniul municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 şi aprobarea casării — declasării bunurilor degradate, uzate fizic şi moral; proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale referitoare la dezvoltarea şi funcţionarea pe termen mediu şi lung a serviciului de salubrizare în municipiul Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr.262/28.10.2013; proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei unor imobile locuinţe; proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract pentru locuinţa socială situată în strada Nicolae Iorga, bloc B03, scara A, etaj III, ap.14; proiect de hotărâre privind modificarea pct.13, lit. B din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.23/2013; proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a imobilului-construcţie “Spaţiu cu altă destinaţie — clădire PT 7A (1 Mai Est)” de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vâlcea; proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Pieţe Prest S.A; proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea «Regulamentului privind regimul parcărilor publice aflate în zona centrală a municipiului Râmnicu-Vâlcea”, actualizat prin Hotărârea Consiliului Local nr.87/2012; proiect de hotărâre privind aprobare PUD “Construire locuinţă D+P+1E şi împrejmuire, str. Prof. C-tin Gibescu nr.11”, investitor Vîşcă Gabriel Mugurel; proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăţi din bugetul local; proiect de hotărâre privind organizarea unui eveniment de socializare dedicat personalului feminin din cadrul administraţiei publice locale municipale, consiliului local, serviciilor, direcţiilor şi instituţiilor subordonate cu ocazia Zilei Femeii; proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.6 la Hotărârea Consiliului Local nr.22 din 02.02.2016; proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării activităţii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă în anul 2015, precum şi a Planurilor pentru asigurarea cu resurse umane, financiare şi materiale, necesare gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2016; proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acţiune la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea 2016-2020 în vederea aplicării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020; proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea; proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.03.2016; proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.202 din 2015 referitoare la desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 201