Vine o şedinţă furtunoasă la Consiliul Judeţean

După recentele “întâmplări” de la Consiliul Judeţan va urma o şedinţă ordinară a consiliului, luni 29 februarie.

Şedinţa are 19 puncte pe ordinea de zi plus punctul “Diverse” unde este posibil ca unii consilieri să declanşeze discuţii aprine cu puternice conotaţii “electorale”.
Se vor supune aprobării următoarele propuneri: raport privind eficienţa activităţii desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, în cursul anului 2015; informare privind activitatea din trimestrul IV 2015 a instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Vâlcea; alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Consiliului Judeţean Vâlcea, precum şi rectificarea bugetului propriu al judeţului Vâlcea şi a listei obiectivelor de investiţii ale Consiliului Judeţean Vâlcea, finanţate parţial sau integral din bugetul propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii, pe anul 2016; aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea, pe anul 2016; aprobarea plăţii cotizaţiei Consiliului Judeţean Vâlcea pentru anul 2016 la Asociaţia Naţională a Autorităţilor Teritoriale de Ordine Publică „ANATOP”; aprobarea execuţiei bugetului propriu al judeţului Vâlcea, a bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii şi a bugetului împrumuturilor interne, pe perioada anului trecut; modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 40 din 31 martie 2009; aprobarea reţelei şcolare din învăţământul special, pentru anul şcolar 2016-2017; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „SC Eurofina SRL — Drăgăşani — Mitrofani — Amărăşti — Guşoeni”, operatorului de transport rutier SC SLS Express SRL; atribuirea licenţei de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul „Râmnicu Vâlcea — SC Vox Profile SRL Mihăeşti”, operatorului de transport rutier, SC Antares Transport SA; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vâlcea; aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri Vâlcea; stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, aprobarea contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în cămine şi/sau de susţinătorii legali, precum şi modalităţile de acoperire a costului mediu lunar de întreţinere; mandatarea reprezentantului acţionarului unic judeţul Vâlcea, în Adunarea Generală a Acţionarilor la CET Govora să aprobe vânzarea către Ciech a pachetului de acţiuni deţinut de societate la Ciech Soda România; prelungirea exercitării cu caracter temporar a funcţiei de Şef serviciu al Serviciului Public Judeţean pentru Protecţia Plantelor Vâlcea, de către domnul Bobe Ion, inspector de specialitate, gradul profesional I A, până la ocuparea prin concurs a postului respectiv, dar nu mai târziu de 6 luni; modificarea şi completarea componenţei Comisiei pentru Protecţia Copilului Vâlcea, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vâlcea nr. 20 din 14 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare.