Cu bani europeni, elevi defavorizaţi se îndreaptă spre şcoală

Sâmbătă, 13 decembrie, la Grand Hotel Sofianu din municipiul Râmnicu Vâlcea au avut loc lucrările Conferinţei Naţionale de promovare a Proiectului „Servicii de Prevenire şi Remediere în Educaţie: SPRE ŞCOALĂ”, implementat de Inspectoratul Şcolar Vâlcea.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 6 luni, urmând să se încheie la sfârşitul acestei luni. Conferinţa s-a bucurat de o participare numeroasă. Alături de inspectorul general al ISJ Vâlcea, Andra Bică, de managerul de proiect profesorul Ion Vlăsceanu, de purtătorul de cuvânt Isabella Ioniţă, de cadre didactice din Vâlcea, de directorii de şcoli implicaţi în proiect s-au aflat şi inspectori şcolari de la Inspectoratele Şcolare Olt, Dolj, Gorj şi Mehedinţi, oaspeţi de la Ministrul Educaţiei, inspectorul General Marius Cosma şi inspectorul general Felicia Man de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt. 

Un proiect împotriva abandonului şcolar 

„Elevii sunt motivaţi să participe la aceste activităţi, care se susţin în cadrul proiectului, deoarece au multe beneficii şi satisfacţii: servicii de consiliere specializată, activităţi educative de prevenţie, învăţare nonformală şi informală, depăşirea dezinteresului faţă de şcoală, participarea mai bună la activităţi educative obligatorii şi, mai ales, îmbunătăţirea încrederii în forţele proprii. Modulele predate în cadrul acestui proiect au fost stabilite pe baza opţiunilor elevilor şi părinţilor din grupul ţintă şi aparţin mai multor arii curiculare: limbă şi comunicare, matematică şi ştiinţă, om şi societate, tehnologii etc.”, a spus în deschiderea conferinţei, Isabella Ioniţă. Inspectorul general Anda Bică a explicat pe scurt care au fost motivele care au stat la baza dorinţei responsabililor de la Inspectoratul Şcolar Vâlcea de a implementa acest proiect: „Proiectul nostru este implementat în două judeţe: Vâlcea şi Mehedinţi. El face posibilă prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii pentru persoanele din comunităţile dezavantajate, mai ales din mediul rural din rândul populaţiei de etnie rromă. Beneficiarul proiectului este Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea, având ca parteneri Asociaţia Scientia Nemus Drobeta Turnu Severin, Şcoala Gimnazială Colonie Nuci Râmnicu Vâlcea, Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” Râmnicu Vâlcea, Liceul „Gheorghe Surdu” Brezoi, Colegiul Naţional „Traian” Drobeta Turnu Severin, Colegiul Tehnic „Dierna” Orşova. Activităţile desfăşurate în proiect corespund unor probleme reale şi grave cu care ne confruntăm: gradul tot mai mare al abandonului şcolar în rândul copiilor preşcolari, elevi de clasele primare, precum şi de liceu, părăsire timpurie a sistemului şcolar. S-a constatat faptul că majoritatea elevilor cu risc de abandon şcolar din familiile cu nivel educaţional scăzut în care părinţii nu deţin experienţă în cadrul şcolii şi nu pot avea o influenţă pozitivă asupra parcursului şcolar al copiilor. De aceea se impune necesitatea educării părinţilor şi a elevilor, astfel încât ei să înţeleagă rolul şcolii, precum şi importanţa educaţiei şi formării copiilor. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea susţine şi promovează facilitarea accesului la educaţie de la vârste fragede, pentru reducerea numărului de elevi cu rezultate slabe la învăţătură, pentru combaterea absenteismului şi recuperarea şcolară prin programe de tip „A doua şansă”. Doresc să colaborăm şi în viitor, să găsim modalităţi pentru promovarea unor activităţi similare, care să asigure creşterea calităţii în învăţământul românesc”, a spus inspectorul general şcolar al ISJ Vâlcea, Andra Bică. Mai multe despre proiect a spus managerul de proiect, profesorul Ion Vlăsceanu şi reprezentanţii partenerilor. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au felicitat Inspectoratul Şcolar Vâlcea pentru implementarea acestui proiect şi i-au urat succes în finalizarea lui.