Costi Rădulescu, preşedintele CJ Vâlcea, solicită ajutor ministerelor Mediului şi Economiei în rezolvarea situaţiei de la Cariera Bistriţa

Pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea în obţinerea unei noi licenţe de concesiune pentru exploatarea calcarului, materie primă necesară menţinerii în funcţiune a societăţilor de pe platforma chimică Râmnicu Vâlcea – Sud, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a solicitat oficial, atât viceprim-ministrului şi ministrului Mediului, Daniel Constantin, cât şi ministrului al Economiei, Alexandru Petrescu, să analizeze şi să întreprindă, cu celeritate, demersurile necesare preîntâmpinării unor probleme cu implicaţii economice şi sociale foarte grave, la nivelul judeţului Vâlcea.

Situaţia, a cărei rezolvare o solicită celor doi miniştri preşedintele Constantin Rădulescu, este generată de suprapunerea, pe o suprafaţă de cca 16 hectare, a perimetrului ariei naturale protejate (Parcul Naţional Buila – Vânturariţa, înfiinţat în anul 2004) cu cel minier (cariera Bistriţa – Costeşti).
„Având în vedere că suprapunerea constatată afectează zona de dezvoltare a treptelor superioare ale carierei, care trebuie să asigure menţinerea capacităţii de producţie pe termen mediu şi lung, fără rezolvarea acestei probleme, obţinerea, de către Sucursala Exploatarea Minieră Râmnicu Vâlcea, a unei noi licenţe de concesiune pentru exploatarea calcarului în zona Bistriţa – Costeşti este imposibilă. Actuala licenţa a fost aprobată prin H.G. nr. 652/04.08.2000 şi este valabilă 20 de ani.
Deşi în timp au fost întreprinse numeroase demersuri şi intervenţii, atât la Consiliul Ştiinţific al Parcului Naţional, cât şi la Ministerul Mediului, corectarea erorii, prin modificarea limitelor ariei naturale protejate, nu s-a realizat. În momentul actual, s-a găsit varianta de soluţionare prin modificarea limitelor parcului, în sensul măririi suprafeţei acestuia în partea centrală şi de est, cu o suprafaţă de trei ori mai mare decât cea necesară pentru realizarea lucrărilor miniere, care va fi scoasă în afara parcului naţional în partea de vest.
Dealtfel, Consiliul Judeţean Vâlcea şi Instituţia Prefectului – Judeţul Vâlcea au iniţiat şi transmis, încă de anul trecut, Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, proiectul de hotărîre de Guvern privind modificarea limitelor Parcului Naţional Buila – Vânturariţa, stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2151/2004, în vederea analizei, avizării şi supunerii spre adoptare.
Deoarece de la rezolvarea problemei suprapunerii şi până la începerea efectivă a lucrărilor de expolatare, vor fi necesari circa 2 ani pentru demersurile de obţinere a licenţei şi de pregătire a viitoarei exploatări, este imperios necesar să facem tot ce ţine de noi să convingem autorităţile competente să soluţioneze această problemă a Exploatării Miniere Râmnicu Vâlcea”, afirmă Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.