Consiliul Judeţean Vâlcea a efectuat recepţia finală a investiţiei de retehnologizare a cazanului nr. 7 din CET Govora

Consiliul Județean Vâlcea a avut în implementare, prin axa prioritară 3 a Programului Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice”.

Unul dintre cele trei contracte de lucrări, aferente proiectului, este Contractul de lucrări “Implementare proiect arzătoare NOx și reparații cazan 7 din CET Govora”, încheiat cu asocierea Energoutil Contact SA – SCAM Management SRL – Contest SA. Contractul a avut ca obiect principal proiectarea și implementarea măsurilor necesare pentru reducerea emisiilor de NOx la cazanul nr. 7 din CET Govora. De asemenea, în cadrul acestui contract au fost prevăzute și verificarea structurii de susținere a cazanului, anumite lucrări de reparații, precum și retehnologizarea instalației de automatizare a cazanului nr. 7.
Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de investitor, a organizat, joi, 6 aprilie, recepţia finală a acestei investiţii, deosebit de importantă pentru asigurarea continuităţii serviciului de termoficare urbană, în municipiul Râmnicu Vâlcea.
„Mă bucur că lucrurile au decurs conform graficelor, iar finalizarea lucrărilor s-a realizat cu respectarea termenului contractual și cu dovedirea tuturor parametrilor de performanță prevăzuți în contract. În aceste condiții, darea în exploatare a cazanului nr. 7, retehnologizat, reprezintă un succes deosebit pentru toate părțile implicate în derularea acestui contract, dar și o premisă importantă pentru operatorul CET Govora de a obține Autorizația integrată de Mediu pentru cazanul nr. 7, care asigură producerea agentului termic furnizat Municipiului Râmnicu Vâlcea”, afirmă Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliul Judeţean Vâlcea.