Consiliul Judeţean Vâlcea a depus un nou proiect cu finanţare europeană

Marţi, 21 februarie a.c., Consiliul Judeţean Vâlcea, titular al proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea”, a depus la sediul Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din București, documentația aferentă fazei a II-a a proiectului menționat.

Aflat în implementare începând cu 15 noiembrie 2013, proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Vâlcea” și-a propus rezolvarea problemelor privind gestionarea deșeurilor menajere, la nivelul județului Vâlcea.
Prin faza I a proiectului, derulată prin Programul Operațional Sectorial de Mediu 2007-2013, s-a realizat închiderea obligatorie a celor două depozite neconforme de la Drăgășani și Călimănești și au fost achiziționați recipienți de colectare a deșeurilor, prin care s-a asigurat atingerea țintelor din domeniul gestionării deșeurilor pentru anul 2013.
Ţinând cont de imposibilitatea finalizării proiectului până la 31 decembrie 2015 (din pricina unor cauze neimputabile Consiliului Județean Vâlcea) şi având în vedere că proiectul a prevăzut realizarea unor facilități proiectate pentru atingerea țintelor aferente anului 2016, finanțarea fazei a II-a a proiectului, cu o valoare de 31 milioane euro, a fost aprobată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.
„Obţinerea acestei finanţări ne ajută să rezolvăm toate problemele cu care ne confruntăm în gestionarea deşeurilor menajere la nivelul judeţului, probleme care nu au putut fi soluţionate în faza I a acestui proiect. Investițiile realizate atunci, respectiv închiderea depozitelor neconforme de la Drăgășani și Călimănești, au ajutat județul Vâlcea să evite aplicarea sancțiunilor pe care le presupune procedura de infringement aplicată României de Comisia Europeană pentru netranspunerea în practică a legislației Uniunii Europene privind închiderea depozitelor neconforme de deșeuri, respectiv pentru gestionarea defectuoasă a depozitelor de deșeuri”, afirmă Constantin Rădulescu, preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.