COMUNA VAIDEENI: ANUNȚ PUBLIC privind decizia etapei de încadrare

Comuna Vaideeni, titular al proiectului „LUCRĂRI DE PUNERE IN SIGURANȚĂ A DRUMURILOR LOCALE AFECTATE DE CALAMITAȚI IN COMUNA VAIDEENI, JUDEȚUL VÂLCEA ” propus a fi realizat in județul Vâlcea, comuna Vaideeni, satele Vaideeni, Izvorul Rece, Marita și Cerna anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Vâlcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.
1.Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm. Vâlcea, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum pe site-ul A.P.M. Vâlcea: www.apmvl.anpm.ro
2.Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Vâlcea.
Primar, Baluta Achim Daniel