Cine poate beneficia de ajutor social şi în ce condiţii

Persoanele apte de muncă beneficiare de prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat sunt persoane care îndeplinesc următoarele condiții:

a) au vârsta cuprinsă între 16 ani şi vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) au starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare, care le fac apte pentru prestarea unei munci (incapacitatea fizică şi psihică este dovedită cu acte eliberate în condiţiile legii).
Primăriile județului Vâlcea transmit către Agenția Județeană pentru Prestații și Inspecție Socială Vâlcea (AJPIS), până la data de 5 a fiecărei luni, documentele și lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.
Agenția Județeană pentru Prestații și Inspecție Socială Vâlcea (AJPIS) transmite în termen de 5 zile lucătoare lista în format electronic a persoanelor ce beneficiază de ajutor social, ce nu realizează venituri din salarii sau alte activități către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea (AJOFM) pentru a fi verificate dacă îndeplinesc criteriile pentru menținerea dreptului la ajutorul social.

Condiţii de îndeplinit pentru menţinerea dreptului la ajutor social

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea (AJOFM) verifică lunar pe baza listelor primite de la AJPIS Vâlcea, șomerii fără drept de indemnizație dacă sunt încadrați în muncă (inclusiv care au plecat cu contract de muncă în străinătate), dacă au refuzat un loc de muncă ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de agenție.
Persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social se vor înregistra la AJOFM Vâlcea din 6 în 6 luni, ca șomeri fără drept de indemnizație, conform Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (actualizată).
Actele necesare înscrierii în evidență:
– carte de indentitate (copie și original);
– adeverință de venit, eliberată de Agenția Județeană de Administrare Fiscală Vâlcea;
– adeverința medicală de la medicul de familie, cu menținea “apt pentru muncă”;
– act de studii (copie și original).
În cazul în care șomerul fără drept de indemnizație refuză un loc de muncă oferit sau refuză să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de AJOFM Vâlcea, plata ajutorului social se suspendă.
De asemenea, dacă șomerul fără drept de indemnizație refuză repetat de 3 ori un loc de muncă oferit şi/sau să participe la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională oferite de AJOFM Vâlcea, plata ajutorului social încetează.
AJOFM Vâlcea transmite lunar (după verificare) către Agenția Județeană pentru Prestații și Inspecție Socială Vâlcea (AJPIS) situaţia nominală cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au încadrat în muncă, au refuzat un loc de muncă oferit sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.

Director executiv
Ion Marius Năfliu