CET Govora pregătește rețelele distribuţie agent termic pentru încălzire în noul sezon de iarnă 2022-2023

CET Govora aduce la cunoştinţa consumatorilor săi faptul că, pentru pregătirea reţelelor de distribuţie agent termic pentru încălzire în noul sezon de iarnă 2022-2023, va proceda la încărcarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică pentru realizarea probelor la rece şi la cald începând cu data de 01.10.2022.
Având în vedere prevederile Legii serviciului public de alimentare cu energie termică 325/2006; – art. 30, alin (5) “Deconectările/debranşările prevăzute la alin. (1) – (3) se efectuează în termen de maxim 45 de zile de la data solicitării”;
– art.30, alin (4) “Deconectările/debranşările prevăzute la alin (1) – (3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire”;
– şi data de 01.10.2022 de începere a probelor la cald pentru noul sezon de încălzire 2022/2023,
Societatea CET Govora SA anunţă toţi consumatorii racordaţi la sistemul centralizat de încălzire că, începând cu data de 22.08.2022, nu se mai avizează cereri de intenţie pentru deconectare/debranşare.
Cererile depuse ulterior se vor aviza pentru deconectare/debranşare după finalizarea sezonului de încălzire 2022/2023.

Mulţumim pentru înţelegere.

Administrator Judiciar Administrator Special
Euro Insol SPRL ec. Ştefan PRALĂ

Director General,
ing. Ion Roescu Şef Secţie Termoficare Urbană,