Carte cu ţări din Europa la Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân”

Proiect Lansare

La Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, prin programul Erasmus +, două proiecte importante primesc finanţare de la Uniunea Europeană pentru implementare. Conferinţa de lansate a celor două proiecte “Maths Rising All Europe” şi “Popular Culture in School” a avut loc în data de 23 octombrie, în Sala de fetivităţi a Colegiului, în prezenţa inspectorului general al ISJ Vâlcea, Andra Bică, şi alţi reprezentanţi ai Inspectoratului, profesori ai Colegiului şi elevi. Coordonatoarea celor două proiecte este prof. Tatiana Mărăndici.

”Ne dorim ca, în perioada următoare, cât mai multe şcoli să iniţieze cât mai multe proiecte. Noi, Inspectoratul Şcolar Vâlcea, susţinem iniţiativele. Unul dintre proiecte determină care sunt principalele cauze ale diferenţelor în percepţia şi rezultatele elevilor la matematică. Elevii vor dezvolta competenţe cheie care sunt esenţiale în matematica bazată pe cunoaştere. Matematica trebuie sprijinită, deoarece testele PISA nu sunt foarte bune pentru noi. Cel de-al doilea proiect aduce în atenţia elevilor cultura populară. Oamenii sunt expuşi culturii populare în casele, în comunităţile lor, în şcoli. Prieteniile se clădesc în jurul unor teme legate de cultura populară, aceasta având un impact inevitabil asupra tinerilor. Vom face totul pentru a promova ştiinţa şi cunoaşterea, inovaţia şi inteligenţa, performanţa. Nu am vrea să pierdem valorile populare româneşti”, a spus Andra Bică, inspector general al Inspectoratului Judeţean Şcolar Vâlcea.
Tatiana Marandici

Parteneri cu şcoli din Turcia şi Finlanda, în proiectul ”Maths Rising All Europe”

Proiectul ”Maths Rising All Europe” se derulează în perioada 1 septembrie 2015 – 1 august 2017. ”Pornind de la rezultatele obţinute la testele PISA în 2012, prin acest proiect se vor analiza comparativ situaţiile care determină diferenţe în rezultatele obţinute la matematică. Acest proiect încearcă să determine care sunt principalele cauze ale acestor diferenţe în percepţia şi rezultatele elevilor la matematică. Pe durata proiectului, elevii vor dezvolta competenţe cheie care sunt esenţiale în matematica bazată pe cunoaştere. Proiectul are ca scop principal creşterea procentului privind rezultatele în urma evaluărilor PISA şi a calităţii învăţării şi predării matematicii.
Obiectivele acestui proiect sunt: să se realizeze schimb de cunoştinţe şi experienţă în predarea şi învăţarea matematicii între participanţii din ţările partenere; să descopere noi metode de învăţare, altele decât cele tradiţionale, creând un mediu propice învăţării în care elevii pot dobândi cunoştinţe şi experienţă la nivel local şi European; să ofere oportunităţi pentru viitoarea carieră a participanţilor la proiect; să dea ocazia elevilor de a lua iniţiativă, de a fi creativi şi de a folosi instrumente multimedia; să folosească cunoştinţele acumulate şi să le ofere la schimb prin intermediul noilor tehnologii; să îmbunătăţească competenţele lingvistice ale elevilor într-un context real, la nivel european; să îmbunătăţească cooperarea la nivel european. Grupul ţintă este format din elevi de gimnaziu”, se specifică în proiect. Parteneriatul este format din şcoli din Romania (CNMB), Turcia şi Finlanda. Echipa de proiect este formată din prof. Tatiana Mărăndici – coordinator, prof. Elena Drăgan – responsabil monitorizare, prof. Ana-Maria Arişanu – responsabil IT, prof. Roxana Aron – membru, prof. Cătălin Pană – membru, prof. Floriana Alexandru-Gruia – membru, ec. Luminiţa Fulgescu – responsabil financiar.

Proiectul ”Popular Culture in School”, proiectul cunoaşterii culturii altor popoare

Cel de-al doilea proiect, finanţat de Uniunea Europeana prin programul Erasmus +, ”Popular Culture in School”, se derulează în perioada 1 septembrie 2015 – 1 august 2017.
”Cultura populară este o forţă care nu poate fi împiedicată deoarece reflectă aspecte ale vieţii noastre de zi cu zi. Oamenii sunt expuşi culturii populare în casele, în comunităţile lor, în şcoli. Prieteniile se clădesc în jurul unor teme legate de cultura populară, aceasta având un impact inevitabil asupra tinerilor. Pe de altă parte, cultura populară le oferă educatorilor şansa de a-i cunoaşte pe elevi şi de a le înţelege preocupările.Proiectul are ca scop principal reducerea efectelor negative negative ale culturii populare asupra elevilor, să eficientizeze activităţile curriculare şi să le stimuleze performanţa. Obiectivele specifice sunt: să descopere noi modalităţi de învăţare prin acumulare de cunoştinţe şi experienţă la nivel local şi european; să le ofere elevilor şansa de a fi creativi, cu iniţiativă şi de a folosi mijloacele IT şi multimedia; să introducă noi metode de predare, transdisciplinare, folosind cultura populară, la nivel de parteneriat prin schimb de bune practici; să îmbunătăţească competenţele lingvistice ale elevilor într-un context real, la nivel european; să îmbunătăţească cooperarea la nivel european. Grupul ţintă este format din elevi de liceu”, se specifică în acest proiect. Parteneriatul este format din şcoli din Romania (CNMB), Suedia, Turcia şi Spania. Echipa de proiect este formată din prof. Tatiana Mărăndici – coordonator, prof. Antoanela Fărcăşanu – responsabil IT, prof. Marius Mărgărit – responsabil monitorizare, prof. Daniela Conea – membru, prof. Ana-Maria Tulugea – membru, prof. Marcela Barbu – membru, ec. Luminiţa Fulgescu – responsabil financiar.

“Învăţământul românesc trebuie să aibă parte de lucruri noi”

Tatiana Mărăndici, coordonatorul celor două proiecte are o bibliografie impresionantă. Dascăl, inspector şcolar, profesor, s-a perfecţionat participând la zeci de proiecte, iar acum ea însăşi realizează proiecte şcolare inedite pentru elevii şi dascălii vâlceni. S-a născut în comuna vâlceană Mitrofani, judeţul Vâlcea, iar în prezent predă fizica la unul dintre cele mai bune colegii din oraş, Mircea cel Bătrân, şi spune că şi-a descoperit vocaţia în profesia de dascăl. „Am avut drept model, atunci când m-am hotărât să urmez cariera de dascăl, pe profesorul meu de fizică de la şcoală, un om absolut minunat. Felul în care se comporta cu noi m-a făcut să îmi doresc să îmbrăţişez şi eu această meserie”, povestea cu câţiva ani în urmă, Tatiana Mărăndici.
S-a remarcat repede prin dorinţa manifestată de a ridica învăţământul vâlcean. „Am avut posibilitatea să merg în străinătate, la mai multe Universităţi din Europa, unde am observat alte sisteme educaţionale. De atunci, în mintea mea s-a înfiripat ideea că şi învăţământul românesc trebuie să aibă parte de lucruri noi, sisteme educaţionale moderne, aşa cum văzusem în ţările pe care le vizitasem”, îşi aminteşte profesoara Tatiana Mărăndici. De-a lungul timpului, profesoara a reuşit să acceseze foarte multe proiecte şi să îi implice pe elevii şi profesorii vâlceni în tot felul de programe şi activităţi şcolare.
“Şcoala românească este o şcoală bună. De aceea putem duce renumele nostru în Europa şi să ne facem cunoscuţi. Acesta este şi scopul acestor proiecte pe care le desfăşor acum. La primul, ”Maths Rising All Europe”, suntem parteneri, iar cel de-al doilea, ”Popular Culture in School”, este coordonat de noi. Am pornit de la principiul că trăm într-o lume modernă, şi aici vorbim de un parteneriat dezvoltat pe nevoia de navigare virtuală. Copiii trebuie să cunoască ce se întâmplă în lumea reală. În fiecare săptămână desfăşurăm activităţi cu partenerii noştri din alte ţări”, ne-a mărturisit prof. Tatiana Mărăndici.

Letiţia Lazăr