Audierea Publica în cadrul cursului „Specialist în activitatea de lobby”

În data de 11 Aprilie 2016, Asociația Tinerilor Rromi Vâlcea in colaborare cu Asociația Pentru Viitor, Asociația Promovăm prin Educație, Asociația Tinerilor Formatori pentru Promovarea Dezvoltării Rurale, Asociația Neve Manusa, Reprezentanți ai sindicatelor : Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret“ SPIP Vâlcea- Filiala Vâlcea și FSLI- Filiala Vâlcea va organiza Audierea Publica în cadrul cursului „Specialist în activitatea de lobby” al proiectului „Reconsiderarea instrumentelor de politică publică în procesul incluziunii pentru grupurile vulnerabile ”, proiect realizat cu sprijinul financiar al Programului RO10 – CORAI, program finantat de Granturile SEE 2009 – 2014 si administrat de Fondul Roman de Dezvoltare Socială.

Proiectul este realizat de către Asociația Tinerilor Rromi Vâlcea, în parteneriat cu Școala Gimnazială Colonia Nuci, Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Vâlcea, Fundația ARTOPROD și Asociația Schola GSB 2011 din localitatea Drăgășani.
Proiectul se va încheia la data de 31 Iulie 2016 și are o valoare totală de 726.970 ron.
Proiectul își propune să aducă în prim plan dezvoltarea de mecanisme de prevenire și ameliorare a oricăror forme de discriminare și excluziune socială și creșterea rolului ONG-urilor în procesul de incluziune și coeziune socială.
“Supunem atenției factorilor interesați Proiectul de lege pentru prevenirea și combaterea abandonului și esecului școlar, cu accent pe art. 7, alin. 4, respectiv:
4. Existența programelor speciale axate pe: combaterea abandonului scolar prin intervenții preventive, flexibilizarea curriculară, atractivitatea proceselor educaționale prin utilizarea preponderenta a ariei aplicative și interdisciplinare ale curriculumului, pe sprijin individual, meditații și mentorat pentru elevii cu CES (cerințe educaționale speciale), programe de educație sexuală și pentru viața de cuplu, explicarea consecințelor mariajului timpuriu, constituie criterii de acordare a finanțării de la bugetele centrale și locale, criterii în concursurile de angajare a managerilor și cadrelor didactice și capitole în evaluarea periodică și tematică.
Audierea publică a proiectului va avea loc luni, 11 aprilie 2016, ora 16.00, la Biblioteca Antim Ivireanu Rm Vâlcea, parter, Sala de Conferințe.