APAVIL: SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 15-21 aprilie 2023

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 15-21 aprilie 2023 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.
AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe str. Aurelian Sacerdoțeanu nr. 22A și I. C. Brătianu – Bl. A 64.
LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Calea lui Traian, Matei Basarab și benzinăria Mol.
POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: bd. Dem Rădulescu, Str. Morilor, Râureni, Kalamata și Lespezi.
PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:
– S-au montat 34m țeavă PVC Dn250mm pentru canalizare menajeră și un cămin vizitare canalizare menajeră pe strada Grădinilor;
– S-a asigurat asistentă tehnică la adresele: str. Drumul Gării nr. 79 și Pârâul Hoțului nr. 6;
– Au fost curățate, manual si mecanizat, rețelele și căminele de canalizare din zonele Goranu și Râureni precum și Stațiile de pompare ape uzate aferente;
– A fost înlocuit un tub de canalizare deteriorat pe str. Lucian Blaga Bl.A42/II;;
– Au fost verificate și curățate, manual și mecanizat, gurile de scurgere, căminele de canalizare menajeră și colectoarele;
– S-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit.
REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Scuarul Mircea cel Bătrân – Bl. K; str. Nichita Stănescu – Bl. A24/III, Bl. A23, A26; Str. Aleea Stejarului – Bl. C0; str. Lucian Blaga – Bl. A42/II; str. Calea lui Traian – Bl. S16, nr. Bl. 413; str. Cerna nr. 23 precum și Bl. A16, Bl. B18, Bl. C27, Bl. 25; str. I. C. Brătianu – Bl. A69, Bl. A70; str. Florilor – Bl. S33/1, Bl. S33/2, Bl. S33/3, Bl. S30/1; str. Matei Basarab – Bl. 123; str. Nicolae Iorga – Bl. A30; str. Grigore Procopiu – Bl. 67; str. Dacia – Bl. A3.
38 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 38 de apometre, dintre care 32 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 2 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 2 avize tehnice și 14 avize de amplasament.