APAVIL scoate la concurs un post ȘEF BIROU JURIDIC

APAVIL SA scoate la concurs un post de ȘEF BIROU JURIDIC.
Concursul constă în susţinerea unei probe scrise și a unui interviu și se va desfășura la sediul Societății APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol l nr. 3-5. Proba scrisă va avea loc în data de 19.08.2022, ora 0900, iar interviul va avea loc în data de 25.08.2022, ora 0900 .
Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.