APAVIL scoate la concurs un post de inginer în cadrul Compartimentului IT

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de inginer în cadrul
Compartimentului IT.

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vor desfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:
• proba scrisă va avea loc în data de 21.08.2023, ora 1000;
• interviul va avea loc în data de 25.08.2023 ora 1000.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 11.08.2023 ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350 802 161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 07.00 – 13.00.