APAVIL scoate la concurs un post de economist în cadrul Biroului Guvernanță Corporativă și Control Financiar de Gestiune

APAVIL SA scoate la concurs un post de economist în cadrul Biroului Guvernanță Corporativă și Control Financiar de Gestiune.

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a probei practice, astfel:
– Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 22.11.2021, ora 15:00.
– Proba scrisă se va desfăşura în data de 29.11.2021, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.
– interviul va avea loc în data de 07.12.2021, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.11.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.