APAVIL S.A.: ANUNȚ ÎNTRERUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ ÎN ORAȘUL OCNELE MARI

În vederea efectuării lucrărilor de conectare a rețelei de distribuție apă potabilă din PE D 110 mm ce va alimenta strada Gării din orașul Ocnele Mari, la rețeaua de distribuție apă potabilă existentă în zonă (OL D159mm), vă comunicăm că în data de 16.09.2022, între orele 9.00 – 15.00, se va întrerupe furnizarea apei potabile la utilizatorii din orașul Ocnele Mari, pe străzile: 22 Decembrie, Școlii, Albinelor, Sondelor, Salinei, Aviatorilor, Lunca, Slătioarele, Goruniș, Salcâmilor, Buridava și Lacurilor.
Pentru asigurarea parametrilor de potabilitate a apei din rețea certificați prin buletine de analiză a apei în secțiunea de intervenție (înainte și după spălarea rețelei) angajații Apavil S.A. vor efectua purjări în zona respectivă și în zonele adiacente în care există posibilitatea modificării parametrilor de potabilitate.
Recomandăm și consumatorilor afectați ca, imediat după pornire, să lase să curgă cantitatea de apă necesară eliminării apei cu impurități produse ca urmare a întreruperii furnizării.
Cheltuielile ocazionate de cantitatea de apă eliminată vor fi suportate de către Societatea Apavil S.A. în urma unor solicitări scrise ale beneficiarilor, confirmate de specialiștii societății.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.
RUPERE FURNIZARE APĂ POTABILĂ