APAVIL: INFORMARE privind acțiuni specifice de verificare și control desfășurate în luna iulie 2022

APAVIL S.A. prin Serviciul Control Clienţi, a desfășurat și în luna iulie 2022 acțiuni de verificare şi control în vederea depistării utilizatorilor cu branşamente frauduloase, a utilizatorilor fără contract de furnizare (cu branșamente clandestine), a utilizatorilor cu racorduri de canalizare nedeclarate, a utilizatorilor cu surse proprii de apă necontorizate, dar care evacuează apa uzată în reţeaua publică de canalizare, de verificare a integrităţii sigiliilor la apometrele montate în căminele de branşament şi a etanşeităţii legăturilor, pentru eliminarea pierderilor din reţea, etc.

În urma acțiunilor de verificare a clienților în perioada 01-31.07.2022 efectuate în Râmnicu-Vâlcea, Dăești au fost depistați:
• 5 utilizatori cu racorduri de canalizare nedeclarate, care deversau în rețeaua publică de canalizare fără a deține contract cu societatea pentru furnizarea acestui serviciu;
• 1 branșament clandestin pentru care s-a luat măsura blindării acestuia și a sistării alimentării cu apă până la intrarea în legalitate.
În toate cazurile au fost luate măsuri în vederea recuperării prejudiciului și intrării în legalitate.
Tot în luna iulie au fost debranșați pentru neplată 9 utilizatori.

Atragem atenția consumatorilor că furtul de apă din sistemul public de alimentare cu apă și de canalizare constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, așa cum este prevăzut în Legea serviciilor comunitare pentru utilități publice (nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare), art. 46, alin. 1: „ Constituie infracțiune în domeniul serviciilor de utilități publice și se pedepsește potrivit Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, fapta săvârșită cu intenție privind furtul de apă din sistemul de alimentare cu apă.” De asemenea, pentru situațiile de consum clandestin, prejudiciul adus societății se stabilește conform Ordinului 29/N/1993 al MLPAT – Ordin pentru aprobarea Normativului – cadru privind contorizarea apei și a a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

Acțiunile de verificare ale APAVIL S.A. vor continua în toată aria sa de operare, pentru identificarea branșamentelor frauduloase și clandestine de apă, care conduc la reducerea debitului de apă și diminuează eforturile operatorului de asigurare a serviciilor în condiții optime, fiind afectați astfel toți consumatorii.
Pentru stoparea acestor acțiuni ilegale de furt de apă din sistemul public de alimentare cu apă, rugăm clienții să anunțe reprezentanții APAVIL S.A. prin sesizarea oricărei situații care pare suspectă, la sediul societății din Str. Carol I nr.3-5, la Dispeceratul Apavil S.A. – 0250820010/0350802160 sau pe adresa de e-mail control.clienti@apavil.ro.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS – MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A.