APAVIL angajează tehnician chimist în cadrul Laboratorului Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan

APAVIL SA scoate la concurs un post de tehnician chimist în cadrul Laboratorului Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice si a interviului pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale, astfel:

– Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l, nr. 3-5, în data de 30.01.2023 ora 0900;
– Proba practică și interviul se vor desfăşura în cadrul Laboratorului de Apă al societății APAVIL S.A. situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr. 17, în data de 03.02.2023, ora 0900.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 19.01.2023 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.