APAVIL angajează șofer în cadrul Coloanei Auto/utilaje – sector Drăgășani

APAVIL SA anunță scoaterea la concurs a unui post de șofer în cadrul
Coloanei Auto/utilaje – sector Drăgășani.

Concursul constă în susținerea probei scrise și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria de șofer, astfel:
– Proba scrisă va avea loc la sediul APAVIL din str. Carol I nr.3-5, în data de 13.11.2023, ora 1000
– Proba practică va avea loc la Coloana Auto/utilaje APAVIL SA, str. Nistor Dumitrescu nr. 23, Rm. Vâlcea, în data de 17.11.2023 ora 1000

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.11.2023 ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350/802161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530 și vineri între orele 0700 – 1300.